Kulturna delavka iz Rezije Luigia Negro je bila še tretjič zapored izvoljena za pokrajinsko predsednico Slovenske kulturno-gospodarske zveze na Videnskem. Nov mandat so ji zaupali delegati, ki so se udeležili pokrajinskega kongresa SKGZ, ki je bil v ponedeljek, 10. decembra, na sedežu krovne organizacije v Čedadu.
Predsednica je v svojem poročilu pohvalila hvalevredno delo vse večjega števila organizacij, ki s svojo dejavnostjo utrjujejo “naše jezikovne značilnosti, nas povezujejo in nam nudijo identitetno prepoznavnost, zaradi katere smo lahko ponosni”. Poudarila je tudi, da smo “s pomočjo dvojezične šole v Špetru postavili na trde temelje naše kulturno-jezikovno bogastvo”, obe tem pa je nakazala tudi nekaj prednostnih vprašanj, za katere bo treba najti ustrezne rešitve, predvsem zaradi vedno bolj zaskrbljujočih demografskih in gospodarskih kazalcev.
Negrova je s tem v zvezi poudarila, da mora SKGZ okrepiti stike in povezovanje z javnimi upravami ter pripraviti strateški načrt za družbeno-gospodarski razvoj tega območja. Okrepiti bo treba tudi sodelovanje znotraj same organizacije, med stvarnostmi v Kanalski, Terski in Nadiških dolinah ter Reziji in s posameznimi članicami, “ki so steber naše aktivne prisotnosti na tem območju in imajo nenadomestljivo vlogo pri povezovanju naših ljudi na vseh področjih delovanja, od gospodarstva in kmetijstva, do kulture, izobraževanja in informiranja”.
Pokrajinska predsednica je tudi poudarila, da je primarna dolžnost organizacije skrbeti za tiste, ki kljub vsem težavam vztrajajo na teritoriju, kjer je naša skupnost zgodovinsko prisotna. Dragocen kapital za bodočnost pa so predvsem mladi, ki jim je treba omogočiti, da ostanejo v naših dolinah, ter jih je potrebno vključiti v razvojne programe.
S smernicami, ki jih je v svojem poročilu izpostavila potrjena predsednica Luigia Negro, so se strinjali tudi udeleženci živahne razprave.
Na kongresu so določili tudi kandidate videnske pokrajine za organe SKGZ.