Slovenski predsednik Borut Pahor je danes, 11. aprila, podelil državna odlikovanja šestim predstavnikom slovenskih narodnih skupnosti v Italiji, na Koroškem in v Porabju. Med temi sta bila tudi bivša slovenska parlamentarka v Italiji Tamara Blažina, ki je prejela red za zasluge, in dolgoletni predsednik Kmečke zveze in uspešen slovenski kmetovalec Alojz Debelis, ki je bil odlikovan z medaljo za zasluge. Ostali prejemniki medalje za zasluge so bili še Marija Kozar-Mukič, Francek in Dušan Mukič za zasluge pri ustvarjanju, raziskovanju in ohranjanju slovenske kulture in kulturne dediščine v Porabju ter Janez Stergar za izjemen prispevek k ustvarjanju skupnega slovenskega kulturnega prostora na avstrijskem Koroškem.
Prejemnica slovenskega reda za zasluge Tamara Blažina je, kot so zapisali v utemeljitvi, politično pot začela v mladih letih na občinski ravni, kjer je bila nato tudi županja. Zaradi službenih zadolžitev pri Sloriju oziroma Sdzpiju in delovanja v stranki ter v SKGZ je bila že od nekdaj občutljiva za urejanje življenja manjšine. Med svojim mandatom v deželnem svetu FJK je prispevala k izglasovanju deželnega zaščitnega zakona za slovensko jezikovno skupnost (zakon št. 26). V italijanskem parlamentu pa je bila od leta 2008 do 2013 senatorka, nato pa še pet let poslanka. S svojim delom v parlamentu “je prispevala k ureditvi financiranja slovenskih organizacij v Italiji, zlasti k financiranju slovenske narodne manjšine v okviru rednih državnih stroškov, s čimer se je končala vsakoletna negotovost zaradi stabilizacijskega zakona, kar omogoča večletno načrtovanje dejavnosti in s tem primerno razvojno strategijo manjšine.” Bila pa je vseskozi koristen vezni člen med slovenskimi in italijanskimi vladnimi institucijami in je s svojim znanjem, delom, prijaznostjo in načelnostjo postavila visoke standarde za naslednje generacije slovenskih politikov v Italiji, še piše v utemeljitvi, kjer med zakonskimi spremembami v korist Slovencev omenjajo predvsem ukrepe na področju šolstva in založništva. “Podelitev visokega odlikovanja senatorki Tamari Blažina je zahvala za njeno požrtvovalno delo in vsakodnevno skrb za slovensko manjšino v Italiji.” Bivša slovenska parlamentarka se je ob prejetju odlikovanja zahvalila predsedniku Slovenije ter vsem, ki so jo spodbujali na njeni politični poti, posebej krovnima organizacijama SKGZ in SSO.
Alojz Debelis pa je medaljo za zasluge prejel v zahvalo za “dolgoletno požrtvovalno vodenje Deželne kmečke zveze, ki je pod njegovim vodstvom postala priznana in enakopravna članica stanovskih organizacij v Furlaniji – Julijski krajini, in za njegov dolgoletni boj za slovensko zemljo in za neomajno ljubezen do nje.” V utemeljitvi so zapisali, da je Debelis že v mladih letih čutil, kako neprecenljiva dobrina je zemlja, in to še zlasti v manjšinski nardoni skupnosti v zamjestvu. Kmetijsko gospodarstvo je prevzel po očetu in začel vnašati strokovne in tehnološke novosti, proizvodnjo pa prilagodil novim tržnim trendom in je še danes pomemben zgled. “Alojz Debelis ima v slovenski narodni skupnosti v zamejstvu vidno vlogo, tako v družbenem kot gospodarskem življenju. Še mlad se je priključil slovenski zamejski stanovski organizaciji Kmečke zveze, za katero je čutil, da ima isti cilj kot on. Bolj kot strankarstvo sta bila zanj pomembna slovenstvo in blaginja slovenske narodne skupnosti. Znal je prisluhniti težavam tržaških kmetov in bil med pobudniki za obnovo delovanja Kmečke zveze. Konec devetdesetih let se mu je z ustanovitvijo Deželne kmečke zveze izpolnila dolgoletna želja, ko je ta združila kmete tržaške, goriške in videmske pokrajine.”
Na svečanosti je MEPZ Rdeča zvezda iz Saleža pri Zgoniku zapel dve priredbi skladatelja in dirigenta Hilarija Lavrenčiča.

Fotografije: s FB-strani predsednika Slovenije Boruta Pahorja