bolzon“Od 9. januarja 2017 bo imela špetrska dvojezična šola na razpolago svoj sedež. Takrat se bodo lahko vsi učenci, dijaki in osebje preselili.” Tako je v sredo, 30. novembra, povedal župan Špetra Mariano Zufferli med obiskom deželnega odbornika Sergia Bolzonella in podpredsednika deželnega sveta Igorja Gabrovca na obnovljenem sedežu šole v Ažlinski ulici. Dolga zgodba polna težav in zapletov različne narave (birokratske, finančne in politične), ki so si kot po tekočem traku sledili od marca 2010, ko je dvojezična šola ostala brez svojega sedeža, ker so ugotovili, da stavba ne odgovarja protipotresnim normam, se bo torej končno vendarle srečno zaključila.
Stari sedež špetrske dvojezične šole v Ažlinski ulici so začeli obnavljati konec novembra 2014, to se pravi štiri leta in pol po odloku o prisilni zapustitvi prostorov iz varnostnih razlogov, ki ga je podpisal tedanji župan Tiziano Manzini.
V vsem tem obdobju je pouk potekal na treh ločenih sedežih v Špetru (oziroma v zadnjih letih še v Sovodnji, kjer deluje ločena sekcija vrtca).
Kljub vsem tem težavam pa je dvojezična šola še naprej rasla. Letos tako obiskuje dvojezični večstopenjski zavod že 286 učencev in dijakov.
Prav na pospešeno rast števila vpisov, zaradi česar bi lahko postali prenovljeni prostori kmalu premajhni, pa je po srečanju s špetrskim občinskim odborom opozoril podpredsednik deželnega sveta Igor Gabrovec. Dodal je tudi, da je treba čim prej pomisliti na ustrezno rešitev in pri tem spomnil, da ima Občina na razpolago tudi druga javna poslopja, kot sta na primer dijaški dom in sedež gorske skupnosti.
Ponovna uporabnost obnovljenih prostorov v Ažlinski ulici pa je vsekakor zelo razveseljiva novica, je ocenil Gabrovec.
Z njim se je strinjal tudi deželni odbornik Sergio Bolzonello, ki je prav tako pohvalil župana Mariana Zufferlija in mu čestital za opravljeno delo.