zanonDva famoštra “mlada, ki imata moč, sarce an viero”. An ona dva bota imiela od seda napri odgovornost bit pastierja špietarske fare, pa tudi arbeške, briške an landarske. Sevieda, s pomočjo vsieh vierniku.
Takuo je poviedu videnski nadškof Andrea Bruno Mazzocato v nediejo, 6. dičemberja popudan v Špietre, kar je predstavu novega gaspuoda Michela Zanona, an farnega vikarja, ki se kliče Dariusz Klosinski.
Nadškof je tudi zahvalu monsinjorja Maria Qualizza, ki je puno liet skarbeu za vse tele fare an ki biu parsiljen jih zapustit zavojo težav z zdravjam.
Škoda pa, de nie bluo čut še adne slovienske besiede ne.
Spreguoriu je tudi nov gaspuod nunac Zanon, ki je med drugim jau: “Muormo parporočit Bogu dielo, ki ga mislemo spejat, pa muoremo tudi bit parpravljeni na vse, kar on odloči za nas. Taka je pot, ki nam jo kaže Cierku, an po tisti bom gledu hodit”.
Gaspuod nunac Michele Zanon se je rodiu lieta 1971 v Čedade. Ratu je gaspuod lieta 2006 an po Nediških dolinah ga že poznajo, saj od lieta 2012 služe v Podutani an v Sriednjem. Četudi bo od seda napri skarbeu tudi za Špietar an Podbuniesac, jih na zapusti.
Priet ku je ratu gaspuod v tistih dvieh farah, je biu za kaplana v kraju Tricesimo, kjer je še posebno skarbeu za te mlade.
So mu zlo všeč moto, zavojo tega vsako lieto organizava sveto mašo v cierkvi Madonna missionaria v Tricesimu za jih požegnat. Za telo parložnost pridejo v tel kraj na stuojke motočiklistu iz vsieh kraju naše dežele, pa tudi iz Slovenije an Koroške.