60-letnicaSkromno, a občuteno, smo se v četrtak, 26. junija v tarčmunski cerkvi an potle na britofu spomnili monsinjorja Ivana Trinka ob 60. oblietnici njegove smrti.
Biu je intelektualec, umetnik an politik, a narpriet je biu mašnik, katoliški duhovnik, je v pridigi poudariu domači župnik Božo Zuanella. Z njim sta maševala lieški duhovnik don Federico an manih s Stare gore (paršu je iz Vicenze) fra Paolo, ki pa se store klicat fra Pavel, saj se pridno uči po sloviensko.
Trinko je biu 50 let profesor filozofije v videnskem semenišču, imeu pa je tesne stike s slovienskimi duhovniki Nediških dolin an jih je branu posebno v fašističnem cajtu, a brez rezultata, saj jih takratna videnska cierku nie podperjala.
Ob svojem godu, za svet Ivan, je v semenišču zbieru okuole sebe slovienske klerike an semeniščnike an skozi nje je učiu naše ljudi, je jau še Zuanella, naj ostanejo zviesti svojemu rodu, svojemu jeziku an kulturi, ki so tesno povezani z viero.
An Trinka je primerju s blaženem škofu Antonom Martinom Slomškom.
Trinko ni biu sovražnik nobednega, je jau Zuanella, imeu pa je puno sovražnikov med italijanskimi an na žalost tudi domačimi nacionalisti. Posebno po vojni, ko je na beneškem prostoru imiela veliko vlogo organizacija Gladio, ki je preganjala vse, kar je slovenskega. Zuanella ni omenjau polemik an konfliktov do katerih je prišlo še na Trinkovem pogrebu.
Poviedu pa je, da so cielih dvajset liet po njega smarti orožniki sledili vsako lieto maši za njega oblietnico an preverjali, kaj se je gajalo, predvsem pa so strašili ljudi.
Spominsko slovensko mašo je s svojim ubranim petjem obogatiu mešani pevski zbor Pod lipo, ki je pod vodstvom dirigenta Nina Specogne zapieu tudi piesmi, ki jih je Trinko muziciru. Med njimi je tudi pesem Iz globočine (De profundis), ki jo je zbor zapieu na Trinkovem grobu.
Spominske slovesnosti se je na žačetku udeležiu tudi predsednik deželnega sveta Franco Iacop, prisotni pa so bili še deželni svetnik Stefano Pustetto, pokrajinski svetnik Fabrizio Dorbolò an sevieda župan iz Sovodnje Germano Cendou.