terska16Dežela Furlanija-Julijska krajina se konkretno zavzema za razvoj goratih predelov v Nadiških in Terskih dolinah. Kot je napovedala predsednica Debora Serracchiani na srečanju z upravitelji s tega območja v soboto, 26. novembra, v Teru, bo Dežela poleg letošnjih 620 tisoč evrov za ukrepe na področju šolstva, zdravstva in mobilnosti, zagotovila dodatna investicijska sredstva tudi leta 2017 s posebno postavko finačnega zakona, ki predvideva začetni sklad v višini 300 tisoč evrov.
Serracchianijeva, ki jo je spremljal odbornik za kmetijstvo Cristiano Shaurli, je poudarila, da je s tem Dežela FJK izpolnila obljubo, ki jo je dala, ko so bile gorate občine izključene iz območja, na katerem se izvajajo ukrepi v okviru evropske finančne perspektivo 2014-2020, in so bile zato prikrajšane za pomembna sredstva.
Deželna uprava je tedaj odločila, da bo podprla ukrepe, ki odgovarjajo državnemu strateškemu načrtu za razvoj tako imenovanih „notranjih območij“, ki ga določa partnerski dogovor za koriščenje sredstev evropskih investicijskih in strukturnih skladov. S tem namenom je tudi sprejela zakon 20/2015, ki je omogočil financiranje vrste ukrepov v korist otrok, pa tudi starejših prebivalcev.
“Taki ukrepi so odgovor na potrebe državljanov,” je ocenila deželna guvernerka Debora Serracchiani.
Serracchianijeva je pri tem izpostavila pomembno vlogo županov, ki so pokazali, da znajo združiti moči  za razvoj turizma, boljšo mobilnost in ovrednotenje goratih predelov na območju, ki presega meje njihovih občin, in so prav zaradi tega sodelovanja pozitiven zgled. “To mora biti tudi v bodoče način  upravljanja tega teritorija,” je poudarila deželna predsednica.
Naj še dodamo, da je bil del sredstev za leto 2016 (400 tisoč evrov) namenjen naložbam, preostanek pa so uprave lahko izkoristile za kritje tekočih stroškov.
Srečanja z deželno predsednico Serracchianijevo in odbornikom Shaurlijem so se udeležili župani Barda Guido Marchiol, Ahtna Sandro Rocco, Dreke Francesco Romanut, Fojde Claudio Zani, Grmeka Eliana Fabello, Nem Gloria Bressani, Podbonesca Camillo Melissa, Špetra Mariano Zufferli, Sovodnje Germano Cendou, Srednjega Luca Postregna in Tavorjane Roberto Sabbadini. Med podpisniki dogovora z Deželo FJK v skladu z zakonom 20/2015 so še uprave iz Prapotnega, Tipane in Sv. Lenarta.