V soboto, 21. junija, Terjani nu ćo praznovati 100 liet njih turma. Turan so a zgradili lieta 1914 prau vaščani anu je najvenčesi turan, ki a ima Terska dolina. Fiešta bo učnela ta na 11.00 z majšo tou vaški cierkui. Po majši na će bití pročesijon. Ta na koncu Terjani nu ćo ponuditi kej za jesti nu za piti.
San po zvečae Mužčeni nu šinjé organizujajo fiešto Sv. Ivana. Dan bot usaka mužka famea na cielo lieto spraujala snopé brušč za narediti polovin Sv. Ivana. So nastaujali pouno krieseu, zake so jih žažguali še ta na planinah okou vasi: na Kisalici, Pod Tamorjan, Za Topolan, Par Žualdesi. Dan prej kuj fiešta, ti mladi nu so z doró vojo parpraujali “kopo” za polovin. Viljo Sv. Ivana še usaki mužki bork u naredou svoj polovin: u bi dan čiu Zatopou, dan drui Ta na Toviele, ti trenći ta na Lavi, ti zadnji par Simacu. Kar to zatómelo, so dali onj polovinan anu judje, ki so stali okou so moćno uriskali anu ti mladi so veselo plisali. Injelé Mužčeni nu revajo parpraviti kuj dan polovin ta na Toviele. Program u predvidi majšo ta na sedan zvečar. Po majši na će biti pročesijon po vasici. Poten, sousje nu se morejo ustaviti par koči od Alpine za sniesti no pašto anu kej popiti. Okou 21.00 Mužčeni nu ćo dati onj polovinu. Poten to će bití šenjé malo muzike nu plesanja.turma