Soboto, 15. vošta Zavaršani nu judje Terskih in Karnajskih dolin so se tej po stari navadi srietli tou zavarški cierkvi Sv. Florjana za častiti Sveto Marijo Vošnico. Prišli so še križi bližnih komutadi za daržati ritual poljubljanja križeu. Zavarščica je prebrala parvo berilo tou terskem slovienskem narečju. Cierkveni koro je zapeu u slovenščini in latinščini. marija-vosnica
Don Renzo Calligaro tou predići je poviedau, ke usaki od nas je provóu slabost druzaa človieka, ki veliko čas uasne boastvo, upanja ki jih mamó tou sarcu. Veliko časa – je dostavou far – judje nu se podkleknejo pred slabostjo, ker imajo čut, ke to ne se more nič stortí za jo ustaviti. Don Renzo je citirau farja Antonio Belina: »Resnica vam bo dala smejanje, laž pa denar«. Pred teli strašni realtadi, moramo imeti viero – je dostavou far – ke Buoh je z nami, ko se trudimo za braniti neše svetle zviezde, ki za nas so še naša štorija, kultura anu naša slovienska besieda. Don Renzo je šinjé citirau škofa Battistija: »Zapuojta piesmi tou jezikih vaših oćov«. Viera pomeni, – je končau don Renzo – ke se moramo boriti pruoti slabosti taá, ki će sjati boliezen rasenjacijoni, žalosti anu ki će takolé uničiti naš anbient anu našo komunitad.
Popoudné za večernico far je naordou ke 90. liet nazat Pietro Negro je odkriu nou vhod u jame anu simpri tou liete 1925 Zavaršani so dečidali kupiti orgle Janez Kacin. Iz zavarškaa arhiva je šinjé prebrau, ke tou liete 1945 zavaršani so nastavili no kooperativo za parnestí elektriko tou vaške hiše. Po treh lietah diela anu truda so revali mieti luč tou hišah. »To sem prebrau – je poviedau far – za ne pozabiti naše štorije an za mieti liepo odkrito pred očmí važnost naših korenin, kulture nu edinost našaa živienja«.