Letos mineva 60 let od zavarovanja doline Triglavskih jezer in 40 let zakonske ustanovitve Triglavskega narodnega parka (TNP). Zato bo omenjeni javni zavod obletnici poleg številnih dogodkov obeležil tudi s sloganom za naravo in ljudi, s čimer želi izpostaviti pomembno ravnovesje med varstvom narave in interesi človeka. Znak kakovosti TNP se širi tudi na področje izobraževanja.

Pred 60 leti je Ljudska skupščina Slovenije sprejela Odlok o razglasitvi doline Triglavskih jezer za narodni park v velikosti 2000 hektarjev, 28. maja 1981 pa so s prvim zakonom o TNP zavarovano območje razširili na skoraj celotne Julijske Alpe veliko 84.000 hektarjev. Triglavski narodni park je edini narodni park v Sloveniji in sodi med najstarejše parke v Evropi.
Če se je včasih neredko slišalo, da je TNP cokla v razvoju območja, je danes vendarle storjen korak naprej. »V zadnjih letih je primarna aktivnost izboljšanje sodelovanja TNP z lokalnimi skupnostmi in vsemi ostalimi deležniki v prostoru. Napredek je dosežen. Prepričan sem, da park ni več ovira, temveč nasprotno – je priložnost in prepričan sem, da so ljudje to spoznali. V zadnjih dveh letih smo nekaj denarja namenili tudi razpisom na razvojnem področju,« pravi direktor zavoda Janez Rakar.

Janez Rakar pravi, da nacionalni park ni več ovira. Foto: Blaž Močnik

Pozornost mladim
V letošnjem letu obletnic Javni zavod Triglavski narodni park od konca maja do konca leta načrtuje sklop dogodkov za širšo javnost. Prvi osrednji dogodek na primorski strani parka v Domu Trenta Javni zavod Triglavski narodni park pripravlja julija z lokalnimi in sosednjimi kulturnimi ustvarjalci in predstavniki iz Naravnega parka Julijsko predgorje. Drugi dogodek bo septembra  v Bohinju. Novembra bosta na sporedu strokovni posvet ob 40. obletnici zakona o TNP in odprtje fotografske razstave na Jakopičevem sprehajališču v Ljubljani.

Kot napoveduje vodja informacijsko izobraževalne službe Majda Odar, imajo pripravljenih tudi sedem izletov v različna območja narodnega parka z vodniki TNP s posebnimi gosti. Posebno pozornost bodo namenili mladini. »Skupnost šol je podmladek skupnosti Julijske Alpe, ki skupaj šteje 38 šol in več kot 7000 otrok. Dobili so publikacijo TNP in vabilo na parkovne poti, da bi okrepili identiteto pripadnosti temu območju,« poudarja.

Nadstandard
Za podpiranje kakovostnih storitev in izdelkov, ki zasledujejo vrednote narodnega parka, je javni zavod Triglavski narodni park razvil certifikacijski sistem znak kakovosti TNP. Nosilci certifikata dokazujejo nadstandardno izvajanje svoje dejavnosti tudi s pridobitvijo drugih nacionalnih in mednarodnih okoljskih certifikatov. Doslej je znak pridobilo 15 posameznikov. »Z znakom omogočamo izkoriščanje dodane vrednosti, ki jo narodni park prinaša. Uporaba imena je sistemsko urejena in daje veljavo tistim dejavnostim in posameznikom, ki delajo tudi nadstandard na področju okoljevarstva,« je izpostavil vodja oddelka za trajnostni razvoj TNP Davorin Koren. Z znakom kakovosti zavod poudarja ekološko kmetovanje, lokalne pasme, rabo kmetijskih zemljišč in planinskih pašnikov. Znak TNP se uvaja tudi za področje vodništva in izobraževanja.

Kmetija Jelinčič v Soči je ena izmed 15 nosilcev znaka kakovosti Triglavski narodni park. V hlevu imajo med drugim 95 ovac, letno pa pridelajo do 1700 kilogramov geografsko zaščitenega bovškega sira. Leta 1987 so vrata odprli tudi turistom, ki lahko prenočijo v sobah, apartmajih, skupnih ležiščih ali kampu. Foto: Blaž Močnik

»S tem podpiramo okoljsko vzgojo v osnovnih šolah in se povezujemo tudi s kolektivnimi blagovnimi znamkami, ki se vzpostavljajo. Nekoč želimo, da bi imeli eno specializirano trgovino z izdelki in storitvami Julijskih Alp v Ljubljani in na Dunaju.« Letošnja novost v certifikacijskem sistemu znaka kakovosti je kategorija Izobraževalne ustanove, za katero se bodo lahko potegovale vse šole Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe. S tem želijo šolam podeliti javno priznanje za njihovo predanost in sodelovanje pri varovanju narave in kulturne dediščine, spodbujanju načel in vrednot. Šole, ki bodo znak kakovosti pridobile letos, bodo prejele učilnico na prostem. 

Dvigovanje kakovosti 
TNP in turizem sta že dolgo neločljivo prepletena. Od vseh slovenskih ponudnikov nastanitev, ki so vključeni v zeleno shemo slovenskega turizma, jih 40 odstotkov prihaja z območja Julijskih Alp. »To pomeni, da je turizem na višji ravni glede trajnostnega razvoja,« je sklenil Koren.

Pred 60 leti je Ljudska skupščina Slovenije sprejela Odlok o razglasitvi doline Triglavskih jezer za narodni park v velikosti 2000 hektarjev, 28. maja 1981 pa so s prvim zakonom o TNP zavarovano območje razširili na skoraj celotne Julijske Alpe veliko 84.000 hektarjev. Foto: Blaž Močnik

Kot je dodal direktor turističnega zavoda Dolina Soče Viljem Kvalič, je za turizem pomembno, da se z nazivi dviguje kakovost storitev in izdelkov: »Vse je odvisno od nas, kako te nazive izkoristimo. TNP in ves prostor Julijskih Alp sta še posebej pomembna v promocijskih akcijah na trgih, ki so oddaljeni do 500 in tudi tisoč kilometrov od naše doline. Tam je smiselno, da se pojavljamo kot enoten prostor. Skupno sodelovanje tega prostora je res vzorno.« Njegov bohinjski kolega Klemen Langus je opozoril na razvojni načrt biosfernega območja Julijskih Alp, ki da turizmu daje pravo mesto: »Turizem je generator razvoja na tem območju in predstavlja 25 odstotkov slovenskega turizma. Če bomo znali z roko v roki to izkoriščati s TNP, bo to območje postalo območje za kakovostno življenje in razvoj lokalnih skupnosti. Kakovost pa bodo občutili tudi gosti.«