Občine Tolmin, Kobarid in Bovec so se prijavile na peti nacionalni poziv Slovenske turistične organizacije za pospeševanje vpeljevanja trajnostnega poslovanja v turizmu (na okoljskem, družbenem in ekonomskem področju), imenovan Zelena shema slovenskega turizma – Slovenia Green. Shema do danes združuje že 48 destinacij, okoli 40 ponudnikov, štiri parke in dve turistični agenciji z uspešno pridobljenim znakom Slovenia Green. V Posočju se s tem znakom lahko ponašajo že trije ponudniki namestitev, in sicer kampa Koren v Podbeli (Kobarid) in Korita v Soči (Bovec) ter Eco Chalet Astra Montana na planini Stador (Tolmin). Vključevanje treh posoških občin v Zeleno shemo koordinira zavod Turizem Dolina Soče. Do 30. novembra bodo zbirali podatke o trajnosti lokalnega turističnega razvoja ter še naprej osveščali lokalno prebivalstvo, gospodarstvo, obiskovalce in preostale deležnike o pomenu trajnostnega turizma. Na podlagi zbranih podatkov oziroma 100 meril in 100 kazalnikov bodo občine tudi ocenjene in jim bo nato podeljen znak Slovenia Green Destination platinaste, zlate, srebrne ali bronaste barve. Cilj pa vsekakor ni samo pridobitev znaka, temveč resno podpiranje zelene politike na vseh področjih. Svojo zavezo k zeleni politiki so župani posoških občin Valter Mlekuž (Bovec), Marko Matajurc (Kobarid) in Uroš Brežan (Tolmin) uradno podpisali na odprtju daljinske pohodniške poti Juliana Trail 18. oktobra.