Upravna enota iz Tolmina, ki jo vodi Simon Leban, in Občine Bovec, Kobarid in Tolmin oziroma njihovi župani Valter Mlekuž, Marko Matajurc in Uroš Brežan vabijo na 49. novoletno srečanje Slovencev videnske pokrajine in Posočja. Tradicionalno ponovoletno druženje med prijatelji z obeh strani meje bo tokrat v Kinogledališču Tolmin in se bo začelo ob 17. uri.
Slavnostni govornik bo minister za kulturo Republike Slovenije Dejan Prešiček, med bogatim kulturnim programom, ki ga bodo sooblikovali nastopajoči iz Benečije in Posočja, pa bomo lahko slišali tudi nekaj skladb z zadnjega Sejma beneške piesmi.
Med prireditvijo bodo podelili tudi Gujonova priznanja, s katerimi v spomin na mons. Paskvala Gujona nagrajujejo posameznike in organizacije ali ustanove, ki prispevajo k ohranitvi slovenske jezikovne skupnosti na Videnskem. Po uradnem delu bo v Kinogledališču še družabni večer.
Pred slovesnostjo pa bo tudi delovno srečanje, na katerem bodo predstavili razpis na čezmejnem programu sodelovanja Italija-Slovenija. Predvidena je tudi delavnica za oblikovanje projektnih predlogov, usmerjenih predvsem v krepitev čezmejnega sodelovanja institucij in državljanov programskega območja (tematski cilj 11, prednostna os 4). Ena takih oblik sodelovanja je tudi čezmejni grozd, cluster, ki povezuje občine z obmejnega pasu videnske pokrajine s sosednjimi posoškimi v Sloveniji.