Po treh miescih an pu, tarkaj je biu konfin zapart, so se upravitelji Nediških dolin an Posočja spet srečali v javnem dogodku, na katerem so se udeležil tudi predstavniki slovienskih organizacij iz Benečije.

Zgodilo se je v saboto, 27. junija, v Špietre na pobudo Inštituta za slovensko kulturo.

Na začetku je predsednik ISK Giorgio Banchig poviedu, da je šlo za novo poglavje v zgodovini naše meje. “Do malo cajta od tega so nas ločile velesile (superpotenze), ki so gradile suoje interese na ekonomiji an na raznih ideologijah, donas nas je ločilo nieko mikroskopsko bitje, ki pa je takuo močno, da je par nas spet padla kamnita zavesa, kot je ratalo gor pruot Livku. Sadà pa muormo gledat z optimizmom napri, z upanjem, da ne bo spet začela tela pandemija an da bomo brez skarbi dielal naše skupno dielo” je jau Banchig, ki je tudi zgodovinar, an pru v tisti vlogi je poviedu, da je na internetu dobiu an dokument, ki guori go mez kugi (peste), ki je lieta 1598 paršla iz Kobarida an Livka, an ki nie okužila naše kraje, pač pa Čedad.

Po predsedniku Inštituta je spreguoriu špietarski župan Mariano Zufferli. “V telih zadnjih miescih smo ku župani Nediških dolin napravli veliko dielo, smo ustanovil Gorsko skupnost, ki povezuje Terske an Nediške doline. V telim momentu pa imamo še buj potriebo sodelovanja s posoškimi občinami, dialog med nami muora nadaljevat. Muoram pa tudi rec, osebno, da teli stiki so mi puno manjkali.”

Natuo so pozdravili kobariški župan Marko Matajurc (“Tudi iz naše strani muormo skarbiet, da se naša skupna kultura ohranja, pa tudi da se telo območje razvija na področju gospodarstva. Tele dni je v Posočju puno turistu, muormo dobit nieke ideje, zatuo da pridejo tudi v Benečijo”), dreški župan Francesco Romanut an predsednik Fundacije Poti miru Zdravko Li- kar, velik parjatelj Benečije. “V telim cajtu, ko je biu konfin zapart – je Likar jau – smo vidli kuo ste nam manjkali. Šu sem na Matajur an nie bluo žive duše, v koči Planinske družine nie bluo nobednega, v začetku maja san začeu videt ljudi, ste ratal kurajžni an hodil gor. Troštamo se, da ne bo nikdar vič ki takega.”

Na srečanju sta bla prisotna tudi garmiška županja Eliana Fabello an podžupan občine Sauodnje, Fabio Trinco.