Za te mlade se na bo nič spremenilo, saj oni za prebrat puošto, od pisma do časopisa, partisnejo na baton na komputerju an preberjo vse, kar je trieba, an kar nie trieba.
Kako težavo jo bojo imiel ne samuo parlietni ljudje, ki niemajo puno opravil s tehnologijo, pa tudi tisti, ki jim je všeč ja, an tudi hnucu, pa le napri zvestuo prebierajo pisavo na karti.
Pišemo tuole, zak od 16. obrila tudi v naši pokrajini, Viden, spremenjo dielo puoštarju. Reorganizacija puode napri do 21. maja, kar po 74 občinah videnske pokrajine (sevieda, tudi vse naše), puoštarji bojo nosil puošto po vaseh vsake dva dni. Kuo? An tiedan v pandiejak, sriedo an petak; tisti tiedan potle v torak an četartak.
Kjer tuole je že začelo – v pokrajinah Tarst, Pordenon an Gorica – se že vsi kumrajo, de na gre pru nič po pot: pisma parhajajo pozno, an tiedne potle, pru takuo časopisi na katere so naročeni, al pa, še slaviš, de še ankul na pridejo na duom.
Tle v naši pokrajini na bo buojš. “Kaj je čudnega? Sa tle par nas je že takuo lieta an lieta?” porčeta vsi vi, ki dost krat nas kličeta za nam poviedat, de Novi Matajur na hode vič, al pa, če sta pru srečni, vam pride an tiedan potle.
Ja, pruzapru na naše duome na parhajajo ne samuo pisma an časopisi, pa vičkrat tudi rakomandane, bolete od luči, telefona, uode….
V reorganizaciji, puošta (Poste italiane), obljublja, de bo šlo, an de za nujne stvari bo dielala “linea business”, ki parnese na duom tako sorto puošto vsak dan.
Ki reč? De do seda nie šlo, an od seda napri bo še slaviš.
Je pru de italijanske puošte se modernizajo, pa je tudi pravica ljudi imiet na sojem duomu puošto v pravem času, saj za vse tuole so puošte lepuo plačane. Italijanske puošte, ki na dielajo zastonj al prostovoljno (volontariamente) imajo dužnuost pomislit an na tiste kraje, kjer Internet na diela, al pa ankrat ja ankrat ne, al prepočasno… tuole vaja še posebno za vse gorata območja (zone montane), kjer spadajo tudi naše doline od Terskih do Nediških an še do Idarskih, kjer puošta, nie kiek odvič, je na potrieba.