Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti glede Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Soči, ki sta ga sprejeli kobariška in tolminska občina, odločilo, da odlok ni v neskladju z ustavo in zakonom. Sodišče je s tem pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o plovbi po celinskih vodah zavrglo, je pa razveljavilo 22. člen, ki določa nadzor nad izvajanjem režima plovbe.

Postopek za oceno ustavnosti so začela družbe Soča Rafting in druge, ki jih je zastopala Odvetniška družba Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji. Nasprotniki odloka so se sklicevali na domnevno kršenje številnih zakonov. Zatrdili so, da je odlok brez razlogov povzročil drastično povišanje cen dovolilnic oziroma pristojbin za uporabo vstopno-izstopnih mest. Pobudniki so menili, da gre za prikriti davek, ki posega v pravico do zasebne lastnine. Zaradi visokih pristojbin pobudniki opozarjajo na velik upad prodaje storitev in blaga, konkretno med velikonočnimi prazniki, ter na omejevanje možnosti uporabe reke Soče kot javnega dobra. Odlok naj bi tudi nedopustno posegal v pravico do svobodne gospodarske pobude in v splošno svobodo ravnanja.

Občina Kobarid kot pobudnica odloka je navedbe pobudnikov zavračala in razlagala, da pobudniki v zvezi s posameznimi očitki niso izkazali pravnega interesa in naj bi varovali zgolj svoj ekonomski interes. Kot pravi, morajo po Odloku nadomestilo za uporabo vstopno-izstopnih mest plačevati uporabniki in ne pobudniki. Ti naj bi pobudo vložili, še preden je bil nakup dovolilnic na podlagi Odloka sploh mogoč. Ustavno sodišče ni ugotovilo, da bi zaradi protiustavnosti nastale škodljive posledice, ki bi jih bilo treba odpraviti, “zato za odpravo ni bilo razlogov”.

Ustavno sodišče je 22. člen Odloka delno razveljavilo zaradi pooblastil, ki jih lahko imajo uradne osebe ne pa, na primer, občinski informatorji. “Glede preostalega dela Odloka, ki ga ni razveljavilo, je Ustavno sodišče odločilo, da ni v neskladju z Ustavo in zakonom.”