Uti, po sloviensko Medobčinska teritorialna unija Nadiže, je pred kratkim parpravla suoj triletni načrt (Piano dell’Uti del Natisone 2018-2020), ki vključuje puno projektou, ki zadevajo kamune Nediških dolin.
Načrt nam kaže pa tudi demografsko, ekonomsko an socialno fotografijo našega teritorija.
Imamo takuo dokaz, kuo se je znižalo število ljudi, ki živijo v naših dolinah. Do konca lieta 2016 je v sedmih kamunah živjelo 5407 ljudi. Med lietom 2005 an lietom 2016 je 758 ljudi manj. Kamun, ki je narvič zgubu v tistih dvanajstih lietih je Sauodnja.
Številke pravejo tudi, de v Nediških dolinah živi puno starih judi an malo te mladih.
Uti pa v suojih načrtih poudarja, kuo je na telem teritoriju pomemben razvoj ‘počasnega turizma’, an pru go mez tuole je trieba poviedat, da so lansko lieto v sedmih kamunah imiel zadost veliko turistično prisotnost, vič ku osem taužint ljudi.
Skupno je Uti odločila, da bo namenila vsiem projektom 36 milijonou evrou razdeljenih v treh lietih, za razne projekte v kamunah Nediških dolin naj bi namenila parbližno 3 milijone 400 taužint evrou.