Upravna enota Tolmin in Združenje borcev za vrednote NOB Bovec, Kobarid, Tolmin kot vsako leto prirejata pred dnevom spomina na mrtve polaganje vencev v Benečiji in Reziji, in sicer v četrtek, 31. oktobra.
Ob 7.30 bodo v Landarju položili venec na grob župnika Paskvala Gujona, ob 7.50 se bodo v Špetru poklonili spominu Pavla Petričiča, Antona Birtiča-Beneškega in Brune Dorbolò. Ob 8.30 pa bodo položili venec pred spomenik na Liesah in na grobova Izidorja Predana in Alda Klodiča.
Nato se bo prva delegacija, ki jo bosta sestavljala Zdravko Likar in Vojko Hobič, ob 9. uri v Štoblanku spomnila župnika Maria Lavrenčiča in padlih partizanov, ob 10. uri bo na vrsti Gorenji Tarbij, kjer je grob župnika Emila Čenčiča in grobnica partizanov, ob 10.30 Sv. Pavel-Černetiči, ob 12. uri bo delegacija prišla v Čedad, ob 14.30 na Trčmun, kjer se bo poklonila Ivanu Trinku-Zamejskemu, ob 15. uri pa bo šla še v Matajur, kjer je grobnica partizanov. Sodeloval bo Moški pevski zbor Justin Kogoj iz Dolenje Trebuše.
Druga delegacija, v kateri bodo Rok Uršič, Vojko Levstik, Bojan in Liljana Pahor ter Milena Brešan, pa bo ob 9. uri obiskala Topolovo, ob 10. uri Podutano, ob 11. uri Oborčo, ob 12. uri Čedad, ob 13.45 bo na vrsti Čenebola, kjer se bodo poklonili partizanom in spominu na Ada Conta, ob 15. uri bodo položili šopek pred spomenik padlim v Fojdi, ob 16.30 bodo na vrsti še Osojane, ob 17. uri pa Ravanca, kjer se bodo spomnili Artura Siege. Sodeloval bo zbor Golobar iz Bovca.
Naj še dodamo, da bo pri spomeniku odporništvu v Čedadu, v Osojanah in na Ravanci venca položil minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik, ki bo imel tudi priložnostni govor.