Vsi enotno in odločno za večjezično izobraževanje. Združenje don Mario Cernet, Slovensko kulturno središče Planika, Združenje don Eugenio Blanchini, Kanaltaler Kulturverein (zveza nemško govorečih Kanalčanov) in upravi občin Naborjet-Ovčja vas ter Trbiž s skupno resolucijo, ki so jo uradno podpisali 19. januarja v Beneški palači v Naborjetu predstavniki manjšinskih kulturnih društev Anna Wedam, Rudi Bartaloth, Giorgio Banchig, Alfredo Sandrini in krajevna župana Boris Preschern in Renato Carlantoni, pozivajo pristojne oblasti naj čim prej sprejmejo zahtevo po večjezičnem izobraževanju v Kanalski dolini in drugod na Videmskem, kjer se želijo šolati tudi v slovenščini. Tiskovne konference, ki so jo pobudniki sklicali ob tej priložnosti, pa sta se udeležila tudi trbiška odbornica za šolstvo Nadia Campana in njen kolega iz občine Naborjet-Ovčja vas Alberto Busettini.
Z resolucijo (prilagamo jo spodaj), v kateri podpisniki med drugim poudarjajo pomen materinščine pri oblikovanju osebnosti in identitete posameznika ter nujnost vključitve krajevnih jezikov in kultur v šolske načrte, dejansko zahtevajo trijezično izobraževanje v občinah Trbiž in Naborjet-Ovčja vas, kjer naj se posamezni jeziki uporabljajo krožno in z istim številom ur, drugod na Videmskem, kjer živi slovenska manjšina ali kjer si želijo tako obliko pouka, pa naj uvedejo dvojezično izobraževanje po zgledu špetrske šole. Podpisniki tudi opozarjajo, da morajo biti vsekakor didaktični modeli v skladu z željami krajevnih skupnosti in s specifičnostimi ozemlja.
***
È stata presentata presso il Palazzo Veneziano di Malborghetto la risoluzione congiunta con cui i sodalizi della minoranza slovena Don Mario Cernet, Planika e Don Eugenio Blanchini, di quella tedesca Kanaltaler Kulturverein e le amministrazioni comunali di Malborghetto-Valbruna e Tarvisio rimarcano uniti alle autorità competenti la loro richiesta di scuola plurilingue. La risoluzione (la trovate allegata a questa pagina in basso) è stata firmata ufficialmente in questa occasione dai rappresentanti delle associazioni Anna Wedam, Rudi Bartaloth, Giorgio Banchig e Alfredo Sandrini e dai sindaci dei Boris Preschern e Renato Carlantoni. Presenti all’evento anche gli assessori comunali a cultura e istruzione di Malborhetto-Valbruna, Alberto Busettini, e di Tarvisio, Nadia Campana.

Resolucija