Kot kaže, so v vseh štirih občinah, kjer je bil en sam županski kandidat oziroma kandidatka – to se pravi v Naborjetu-Ovčji vasi, Podbonescu, Grmku in Ahtnu -, dosegli udeležbeni kvorum (vsaj polovica upravičencev, pri čemer pa se ne upoštevajo volivci s seznama Aire, torej z bivališčem v tujini). Predvideno število glasov so sicer povsod presegli že ob 19. uri, ob zaprtju volišč pa so podatki o udeležbi naslednji: v Ahtnu je volilo 51,61 % upravičencev oz. 913 volivcev, v Naborjetu-Ovčji vasi je bila udeležba celo 72,80-odstotna (613 volivcev), v Grmku in Podbonescu pa je bila skupna udeležba 39,05-odstotna oziroma 43,64-odstotna. Predvideni udeležbeni kvorum brez volivcev s seznama Aire pa je v Grmku znašal 144, v Podbonescu pa 356 glasov. V prvem primeru je na volišče prišlo 205 volivcev, v drugem pa 467.
Za potrditev izvolitve Borisa Prescherna, Camilla Melisse, Eliane Fabello in Sandra Rocca bo vsekakor treba počakati, da volilne komisije preštejejo vse glasove in preverijo, ali so kandidati prejeli vsaj 50 % veljavnih glasov.