Občino Grmek bo še naprej vodila Eliana Fabello, za katero bo to že tretji mandat.Ker je bila edina kandidatka, bi lahko njeno potrditev dejansko preprečila le prenizka volilna udeležba. Udeležbeni kvorum (144 glasov) je bil presežen že ob 19. uri, na koncu pa se je volitev udeležilo 205 volivcev (39,05-odstotna skupna udeležba). Eliana Fabello, ki jo je podprla Lista Civica per Grimacco je prejela 163 glasov. V občinski svet so bili izvoljeni: Claudio Vogrig 25 (preferenc), Marco Marinig (20), Federico Martinig (20), Ivo Predan (13), Alessandra Feletig (12), Laura Masiero 12, Piero Chiabai 10, Simone Chialchia 9.

***

A Grimacco terzo mandato per la sindaca Eliana Fabello, eletta con 163 preferenze.