V muzeju SMO v Špetru so predstavili tri nove publikacije, ki so izšle v sklopu projekta “Jezik – Korenina naše kulture”, ki ga je izvedlo Združenje don Mario Cernet v sodelovanju s Svetom slovenskih organizacij. Gre za pobarvanko za otroške vrtce, ilustrirano zbirko za osnovne šole in primerjalno študijo narečij iz Kanalske in Nadiških dolin. Cilj projekta, ki ga je podprla tudi Dežela Furlanija-Julijska krajina in pri katerem so sodelovali še Inštitut za slovensko kulturo, Kulturno društvo Monte Joanaz, Občina Naborjet-Ovčja vas in Večstopenjska šola s Trbiža, je bil namreč ovrednotiti slovenska narečja Kanalske doline in spodbuditi njihovo rabo med mladimi, obenem pa med sabo in s knjižnim jezikom primerjati različna narečja, ki jih govorijo na Videmskem, ter na tak način pokazati, da imajo vsa skupno slovensko osnovo. Otroški knjigi, v katerih se risbe nanašajo na pravljice, pripovedke, pesmi, legende, šege in navade Kanalske doline, je ilustrirala svetovno uveljavljena ilustratorka Paola Bertolini Grudina, avtor primerjalne študije pa je magister jezikoslovja in primerjalne filologije Tadej Pahor.

Več o tem boste lahko prebrali v naslednji številki Novega Matajurja, ki bo izšla v sredo, 4. julija.