firminoV Institucionalnem paritetnem odboru za vprašanja slovenske manjšine bosta odslej sedela tudi županski kandidat Fabrizio Dorbolò in nekdanji župan Špetra in sedanji občinski svetnik Giuseppe Firmino Marinig. Deželni svet Furlanije Julijske krajine je namreč 9. aprila, izvolil sedem članov v paritetni odbor. Dva morata biti, kot predvideva zakon, Slovenca. To bosta na predlog slovenskih deželnih svetnikov Igorja Gabrovca (Ssk) in Stefana Ukmarja (Ds) goriški pokrajinski tajnik Ssk Julijan Čavdek in kulturna delavka Nives Cossutta, ki je bila že prej članica paritetnega odbora. Deželni svet pa je v “italijanski” del odbora izvolil že omenjenega Firmina Mariniga, novinarja Arona Coceanciga, občinskega svetnika v Ronkah in člana Združenja staršev osnovne šole v Romjanu Maria Minetta, tržaško pokrajinsko svetnico Sel Sabrino Morena in nekdanjega pokrajinskega ter devinsko-nabrežinskega odbornika Fulvia Tamara.

V torek, 15. aprila, pa je skupščina slovenskih izvoljenih javnih upraviteljev, ki je v paritetni odbor imenovala tri predstavnike. To so Fabrizio Dorbolò za videmsko, Marco Jarc za goriško in Stefano Ukmar za tržaško pokrajino.

Krovni organizaciji SKGZ in SSO sta tudi že določili štiri člane paritetnega odbora (imenovanje mora potrditi deželna vlada). To bodo Jole Namor (ki je sedanja predsednica), Livio Semolič oziroma Damijan Terpin in Peter Močnik.

***

Tra i nuovi membri del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena ci saranno anche il candidato sindaco di San Pietro Fabrizio Dorbolò e l’ex sindaco di San Pietro e consigliere comunale Giuseppe Firmino Marinig. Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha infatti eletto il 9 aprile sette rappresentanti del Comitato. Due dei rappresentanti devono appartenere per legge alla minoranza slovena. Su indicazione dei consiglieri regionali Igor Gabrovec (Ssk) e Stefano Ukmar (Pd) è stato eletto il segretario provinciale di Gorizia della Slovenska skupnost Julijan Čavdek ed è stata riconfermata l’operatrice culturale Nives Cossutta. Nella quota riservata agli italiani sono stati invece scelti, oltre a Firmino Marinig, il giornalista Aron Coceancig, il consigliere comunale di Ronchi dei Legionari e membro dell’Associazione genitori della scuola primaria di Vermegliano Mario Minetto, la consigliera provinciale di Sel Sabrina Morena e Fulvio Tamaro, già assessore provinciale e del Comune di Duino-Aurisina.

Martedì 15 aprile l’assemblea degli eletti di lingua slovena nei consigli degli enti locali del territorio in cui è storicamente insediata la minoranza slovena ha eletto invece nel comitato paritetico Fabrizio Dorbolò, Marco Jarc e Stefano Ukmar.

Le organizzazioni di riferimento della minoranza slovena SKGZ e SSO hanno anche già scelto i propri rappresentanti: Jole Namor (che attualmente presiede il comitato), Livio Semolič, Damijan Terpin e Peter Močnik. In attesa della necessaria conferma della Giunta regionale.