Turizem se v zadnjih letih v Posočju skokovito razvija, zaradi vse večjega števila obiskovalcev na Tolminskem, Kobariškem in Bovškem pa je prišla na dan tudi potreba po oblikovanju ustrezne Strategije razvoja in trženja turizma Doline Soče 2025+. Izhodišče za pripravo načrta je bil že v letih 2016 in 2017 začeti proces razvojnega načrtovanja v občini Bovec, kjer so si takrat postavili izredno ambiciozen cilj, in sicer postati vodilna outdoor destinacija v Alpah. Posočje pa je nato postalo skupna turistična destinacija, tako da je bilo treba bovško vizijo dopolniti. Turizem Doline Soče je zato angažiral skupino strokovnjakov, ki zdaj vodi proces strateškega načrtovanja za celotno območje, rezultat dela pa bo vizija turističnega razvoja Posočja, ki naj bi jo dokončno oblikovali in sprejeli še letos. Za uspešen razvoj pa bo vsekakor pomembno izboljšati konkurenčnost, doživljajskost in kakovost, ustvariti večjo vrednost ter trajnostno sodelovati, ohraniti dediščino in negovati stik z obiskovalci.
Z delom so začeli že novembra lani. Izvedenci so opravili intervjuje z župani, oglede na terenu in spletno anketo, pri kateri je sodelovalo 127 deležnikov (institucije, gostinski obrati, agencije, hoteli itd.). Ugotovitve so bile izhodišče za niz delavnic, na katerih bo mogoče skupaj določiti prednostna področja ter ukrepe za potrebne spremembe. Prvi delavnici sta bili konec januarja v Tolminu in Kobaridu. V Tolminu se je zbralo 58 ljudi, predstavnikov približno 27 % vseh turističnih ponudnikov, v Kobaridu pa je bilo udeležencev 36 (24 % lokalnih ponudnikov). Delavnici je uvedel direktor Turizma Doline Soče, v obeh primerih pa sta bila prisotna tudi župana, Uroš Brežan oziroma Marko Matajurc, ki sta se strinjala, da ima turizem v občini zelo pomembno vlogo. Sicer pa so na delavnicah, kot so vodje projekta zabeležili v povzetku, razpravljali o tem, na kaj so na destinaciji še posebno ponosni in v čem so njene posebnosti – udeleženci so med drugim izpostavili bogato naravno in kulturno dediščino (vključno s tisto, ki je povezana s soško fronto) ter kulinariko -, kaj je bilo dobrega v prejšnji sezoni, na kaj so ponosni pri svoji dejavnosti oziroma za kaj po njihovem mnenju gostje hodijo k njim ter kakšni so ti gostje. Tako v Kobaridu kot v Tolminu pa so udeleženci med pogovorom tudi izpostavili, da je osnovna podporna turistična infrastruktura še vedno pomanjkljiva.
Glede vizije, da bi dolina Soče postala vodilna outdoor destinacija v Alpah, je prišlo na dan, da je ta sprejemljiva, vendar so pri tem poudarili, da v ta okvir ne sodijo le adrenalinski vodni športi, ampak tudi pohodništvo, kolesarjenje, padalstvo, ribištvo, spoznavanje kulturne dediščine in izjemnega prostora ter njegovih zgodb. Glede predlaganih ciljev (100-odstotna rast izven glavne turistične sezone, 50-odstotni dvig dodane vrednosti in ohranjanje identitete in dediščine) so bili udeleženci mnenja, da bi lahko bili še bolj ambiciozni. Izpostavili pa so tudi pomen čezmejnega povezovanja z Italijo.
Z delom so tako v Kobaridu kot v Tolminu skupaj s turističnimi ponudniki nadaljevali včeraj, 6. marca. Kot so sporočili s Turizma Doline Soče, so v produktnih skupinah obdelali področja kulinarike, kulturno-zgodovinskega turizma, kolesarjenja, zdravja in dobrega počutja, 5* doživetij, jadralnega padalstva, pohodništva, ribolova in problematiko izven sezonskih terminov. V Kobaridu so tudi predstavili alternativne možnosti urejanja režima na Soči, v Tolminu pa so udeleženci sprejeli jasno stališče do festivalov.