V Prapotnem so danes, 11. oktobra, uradno otvorili montažni objekt, ki letos gosti osnovno šolo Dante Alighieri. Zgodovinski sedež šole so namreč 2. marca zaprli, ker so med ocenjevanjem potresne ranljivosti ugotovili, da ne dosega po zakonu predvidenih protipotresnih standardov. Županja Mariaclara Forti je morala tako otroke in osebje izseliti. Lansko šolsko leto so nato zaključili v zasilnih učilnicah, ki so jih uredili na županstvu, oziroma v vrtcu, od začetka novega šolskega leta pa didaktične dejavnosti potekajo v tem montažnem objektu, ki stoji na parkirišču ob vrtcu. Rešitev, h kateri je pripomogla Dežela FJK, ki je zagotovila sredstva za najem tega objekta, je vsekakor samo začasna, saj nameravajo zgodovinski sedež šole obnoviti. Naj še dodamo, da sta se današnje otvoritve udeležila tudi deželni odbornik Pierpaolo Roberti in deželni svetnik ter bivši župan bližnjih Dolenj Diego Bernardis.

Več v naslednji številki Novega Matajurja, ki bo izšla 17. oktobra

***

A Prepotto è stata inaugurata oggi, 11 ottobre, la struttura provvisoria che dall’inizio del nuovo anno scolastico ospita la scuola primaria locale. La sede “storica” della Dante Alighieri era stata dichiarata inagibile (e quindi chiusa per effetto di un’ordinanza dalla sindaca Mariaclara Forti) lo scorso 2 marzo quando, a seguito delle verifiche sulla vulnerabilità sismica era emerso che la struttura non raggiungeva gli standard previsti dall’attuale normativa. Per garantire la continuità didattica erano state quindi messe a disposizione delle aule presso il palazzo municipale e la scuola dell’infanzia. Da settembre invece l’attività scolastica viene svolta nel prefabbricato, installato nel parcheggio della scuola per l’infanzia e noleggiato grazie al contributo della Regione FVG. Si tratta in ogni caso di una soluzione provvisoria, in attesa della prevista ristrutturazione dell’edificio storico della primaria. Alla cerimonia d’inaugurazione erano presenti anche l’assessore regionale Pierpaolo Roberti ed il consigliere regionale Diego Bernardis, ex sindaco della vicina Dolegna del Collio.

Di più nel prossimo numero del Novi Matajur, in edicola il 17 ottobre