V Reziji naj bi v naslednjem šolskem letu število učencev v osnovni šoli še dodatno naraslo. Na podlagi podatkov, ki nam jih je posredovala Večstopenjska šola iz Trasaghisa, v okviru katere delujejo vrtec, osnovna in nižja srednja šola na Ravanci, bodo imeli naslednje leto pet učencev več, in sicer 21, kar pomeni 31,25-odstoten porast (letos jih je 16) in povratek na stanje v letu 2017/2018. Pozitiven trend beležijo že drugo leto zapored, potem ko je bilo v šolskih letih 2018/2019 in 2019/2020 otrok v osnovni šoli 14.
Nasprotno pa naj bi se zmanjšalo število otrok v vrtcu in dijakov v nižji srednji šoli. Malčkov bi moralo biti naslednje leto 19 – letos jih je 22 -, krajevno nižjo srednjo šolo pa naj bi obiskovalo le 10 dijakov (letos jih je 14, kar pomeni, da se bo njihovo število zmanjšalo za več kot 28 %), kar je najmanj po šolskem letu 2017/2018, ko je bilo dijakov samo 7. V šolskih letih 2018/2019 in 2019/2020 pa je bilo dijakov 12, tako kot pred petimi leti (š.l. 2016/2017).