Duh parjateljstva, sodelovanja an svobodnega prehajanja meje bo an lietos zaživiel na tradicionalnem Novoletnem srečanju Slovienju iz videnske pokrajine an Posočja. Telkrat se bojo parjatelji z obeh strani konfina, ki je za nimar padu pred desetimi lieti, zbral v Kobaride, srečanje, že 48., pa bo v saboto, 20. ženarja.
Glavni del prireditve, ki jo organizavajo sosiednji posoški kamuni Tolmin, Kobarid an Bovec an Upravna enota iz Tolmina, bo v Kulturnem domu ob 17. uri. Parsotne bo pozdravu domači župan Robert Kavčič, v imenu Slovienju iz videnske pokrajine bo guoriu Renzo Mattelig, direktor zveze naših emigrantu Slovenci po svietu. Posebni gost pa bo predsednik slovienskega Daržavnega zbora, parlamenta, Milan Brglez. Na srečanju bojo podelil tudi Gujonova priznanja tistim našim društvam al pa posameznikom, ki so se potrudil za valorizat naš slovienski izik an našo kulturo an so se boril, de se ne izgubi vsa bogatija, ki so nam jo pustil naši te stari. Pieu bo tud zbor staršu, osebja, bivših učencu an parjatelju špietarske dvojezične šuole Fajnabanda.
Pred srečanjem, ob 14. uri, pa se bojo v Domu Andreja Manfrede, ki je le v Kobaride, zbral upravitelji an drugi predstavniki z obeh strani meje. Kupe bojo guoril go mez demografske probleme naših dolin an gledal ušafat kako rešitev za tele težave, de ne bojo naše vasi nimar buj prazne. Telega srečanja se bo udeležiu an minister za Slovienje v zamejstvu in po sviete Gorazd Žmavc kupe z daržavno sekretarko Aleksandro Pivec.