Slovenski gospodarski kazalniki se še naprej izboljšujejo. Med temi je tudi stopnja brezposelnosti, ki je, kot so poudarili na Statističnem uradu Republike Slovenije, v zadnjih treh mesecih lanskega leta prvič po več kot osmih letih padla pod 6 odstotkov in je znašala 5,8 odstotka. Skupno število anketno brezposelnih je bilo 60 tisoč, 21 tisoč (26,5 %) manj kot v istem obdobju leto prej. Zmanjšala se je tudi brezposelnost med mladimi (15-29 let), in sicer s 16,2 % na 9,7 %. Med starejšimi (50-64 let) pa se je v primerjavi z zadnjim četrtletjem 2016 brezposelnost zmanjšala za 1,6 odstotne točke in se ustavila pri 4,9 odstotka. Na spletni strani SURS še navajajo, da je bilo med brezposelnimi 46,8 odstotka moških in 53,2 odstotka žensk (med ženskami so zabeležili 6,5-odstotno brezposelnost).
Podatke je, kot poroča STA, novinarjem podrobneje predstavila generalna direktorica statističnega urada Genovefa Ružić, ki je spomnila, da so v Sloveniji doslej najnižjo stopnjo brezposelnosti zabeležili v tretjem četrtletju 2008, ko je bila 4,1-odstotna, najvišja pa je bila v času krize, v prvem četrtletju 2013, ko je dosegla 11,1 %. Glede razlike med brezposelnimi ženskami in moškimi pa je Ružićeva izpostavila, da imajo višjo stopnjo brezposelnosti predvsem ženske s terciarno izobrazbo, ta je bila 5,1-odstotna (okoli 11.000), medtem ko je bila med moškimi 3,3-odstotna (okoli 5.000). Največ brezposelnih (približno 18 tisoč) pa je na splošno v starostni skupini od 25 do 34 let, je še dodala Ružićeva.
V Sloveniji se je zvišala tudi stopnja delovne aktivnosti, ki je bila v zadnjem četrtletju lanskega leta 55,4-odstotna. Kar zadeva število delovno aktivnih oseb, pa velja izpostaviti podatek, da se je v primerjavi z letom prej povečalo predvsem število zaposlenih v rednem delovnem razmerju: 104 tisoč teh oseb je bilo zaposlenih za določen, 690 tisoč pa za nedoločen čas. Samozaposlenih pa je bilo v zadnjem četrtletju 2017 116 tisoč. Manj pa je bilo študentov, ki so delali preko študentskega servisa. V zadnjem četrtletju se njihovo število sicer vedno nekoliko zniža, predvsem v primerjavi z obdobjem med julijem in septembrom, manjše pa je bilo tudi v primerjavi z zadnjimi tremi meseci v letu 2016, in sicer za 3,7 % (1.000). Na SURS-u v svojem poročilu še dodajajo, da so približno 90 % študentskega dela opravili mladi v starostni skupini od 15 do 24 let.