V šolskem letu 2018/2019 manj otrok tudi v italijanskih vrtcih v Nadiških dolinah

Nizka rodnost oziroma pomanjkanje mladih družin se v naših dolinah še kako pozna. Negativno demografsko gibanje se odraža predvsem v manjšem številu otrok v naših vrtcih, kar velja tudi za italijanske vrtce v Nadiških dolinah (v Ažli, Podbonescu in Gorenji Mersi). Vrtec v Ažli bo naslednje leto obiskovalo skupno 23 otrok, med katerimi bo najmlajših šest. V letošnjem šolskem letu je tu otrok 25. V Podbonescu se bo naslednje leto število otrok skoraj prepolovilo, saj se je v tamkajšnji vrtec vpisalo deset otrok (v najmlajši skupini bosta le dva), medtem ko ga letos obiskuje sedemnajst otrok. Padec beležijo tudi v Gorenji Mersi (-4), kjer bo v naslednjem šolskem letu vrtec obiskovalo 17 otrok, najmlajših pa bo osem. Skupno bo torej vrtce, ki delujejo v okviru italijanskega špetrskega večstopenjskega zavoda, v šolskem letu 2018/2019 obiskovalo trinajst otrok manj kot letos.
Kar zadeva osnovnošolsko stopnjo, bodo imeli v Špetru naslednje leto v šoli s samo italijanskim učnim jezikom 85 učencev (v prvi razred se jih je vpisalo deset), kar pomeni devet manj kot letos. V Gorenji Mersi pa bo učencev 50 (9 v prvem razredu), trije manj kot letos. Izpostaviti pa velja podatek, da bo na dvojezični osnovni šoli prvič več otrok kot na obeh šolah s samo italijanskim učnim jezikom: 143 proti 135.
Italijansko nižjo srednjo šolo v Špetru bo naslednje leto obiskovalo 94 dijakov, v prvi razred pa se jih je vpisalo 28. Letos je dijakov 99. V Gorenji Mersi pa bo v naslednjem šolskem letu 46 dijakov (sedem več kot letos), od katerih jih bo šestnajst obiskovalo prvi razred. Skupno bo torej na italijanskih nižjih srednjih šolah 140 dijakov.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.