Nizka rodnost oziroma pomanjkanje mladih družin se v naših dolinah še kako pozna. Negativno demografsko gibanje se odraža predvsem v manjšem številu otrok v naših vrtcih, kar velja tudi za italijanske vrtce v Nadiških dolinah (v Ažli, Podbonescu in Gorenji Mersi). Vrtec v Ažli bo naslednje leto obiskovalo skupno 23 otrok, med katerimi bo najmlajših šest. V letošnjem šolskem letu je tu otrok 25. V Podbonescu se bo naslednje leto število otrok skoraj prepolovilo, saj se je v tamkajšnji vrtec vpisalo deset otrok (v najmlajši skupini bosta le dva), medtem ko ga letos obiskuje sedemnajst otrok. Padec beležijo tudi v Gorenji Mersi (-4), kjer bo v naslednjem šolskem letu vrtec obiskovalo 17 otrok, najmlajših pa bo osem. Skupno bo torej vrtce, ki delujejo v okviru italijanskega špetrskega večstopenjskega zavoda, v šolskem letu 2018/2019 obiskovalo trinajst otrok manj kot letos.
Kar zadeva osnovnošolsko stopnjo, bodo imeli v Špetru naslednje leto v šoli s samo italijanskim učnim jezikom 85 učencev (v prvi razred se jih je vpisalo deset), kar pomeni devet manj kot letos. V Gorenji Mersi pa bo učencev 50 (9 v prvem razredu), trije manj kot letos. Izpostaviti pa velja podatek, da bo na dvojezični osnovni šoli prvič več otrok kot na obeh šolah s samo italijanskim učnim jezikom: 143 proti 135.
Italijansko nižjo srednjo šolo v Špetru bo naslednje leto obiskovalo 94 dijakov, v prvi razred pa se jih je vpisalo 28. Letos je dijakov 99. V Gorenji Mersi pa bo v naslednjem šolskem letu 46 dijakov (sedem več kot letos), od katerih jih bo šestnajst obiskovalo prvi razred. Skupno bo torej na italijanskih nižjih srednjih šolah 140 dijakov.