tipajski_kamunGlasovanje o statutu medobčinske zveze ‘Tera’ je povzročilo pravi potres v občinski upravi Tipane. Občinski svet male občine v Karnajski dolini namreč v četrtek, 24. septembra, ni sprejel predloga statuta, ki ga je svetnikom predstavil župan Claudio Grassato.
Sam Grassato je predlog že podprl na skupščini županov občin, ki sestavljajo medobčinsko zvezo (unijo) Tera.
Med zadnjim občinskim svetom v Tipani pa se je samo pet večinskih svetnikov strinjalo s predlaganim besedilom statuta. Med večinskimi svetniki, ki so glasovali proti predlogu statuta, je bil tudi Elio Berra, ki je bil petnajst let prvi občan Tipane, v tem mandatu pa je bil do avgusta podžupan. Berra je namreč odstopil in zapustil občinski odbor, ko je njegov naslednik Grassato na skupščini županov podprl predlog statuta medobčinske zveze Tera.
Berra je poudaril, da je dokument nesprejemljiv, ker ne omenja problematike Tipane in na splošno goratih predelov te zveze in niti Slovencev ter njihovih pravic. S tem v zvezi je namreč v besedilu statuta zabeležena prisotnost “antičnega slovanskega ljudstva,” pa čeprav spadajo v to zvezo tudi občine Bardo, Fojda in Ahten, v katerih se prav tako kot v Tipani izvaja zaščitni zakon za Slovence. Deželna uprava bo morala tako za sprejetje statuta imenovati komisarja. Da je vsekakor v vrstah večine nekaj narobe, je pokazala tudi zavrnitev rebalansa, ki ga je odobril občinski odbor.