Infrastrukture, energetika in turizem. To so glavna področja, na katera se bo ostredotočilo delovanje ‘clusterja’, grozda, nove oblike sodelovanja med upravami italijanskih občin obmejnega pasu Videnske pokrajine in Zgornjega Posočja v Sloveniji. Prvi uradni korak je bil podpis protokola o nameri s strani županov enaindvajsetih italijanskih občin, ki so pristopile k ‘clusterju’, v petek, 6. julija, na županstvu v Tipani.
Po uvodnem pozdravu župana Tipane Alana Cecuttija, ki je koordinator tega projekta za italijansko stran, je Simon Škvor, direktor občinske uprave Občine Kobarid, poudaril pomen konkretnega sodelovanja na področjih turizma, infrastruktur in energetike, kjer imajo na obeh straneh meje podobne težave, a tudi potencial, tako da bi lahko poiskali skupne rešitve. Napovedal je tudi, da bodo pred koncem julija isti protokol podpisali še župani občin Zgornjega Posočja (Bovec, Kobarid, Kanal ob Soči in Tolmin), nato pa tudi oblasti na višji ravni oziroma predstavniki vlade Republike Slovenije in Dežele FJK.
Arhitekt Maurizio Trevisan, ki z birokratskega in tehničnega vidika sledi postopku za ustanovitev “clusterja”, je nato prisotnim razložil, da je ta oblika povezovanja najbolj učinkovita, kar zadeva odnose z Evropsko unijo in pridobivanje evropskih sredstev, je pa tudi bolj enostavna, kar bo močno olajšalo delovanje grozda.
V Tipani v petek na žalost ni bilo nobenega predstavnika novega deželnega odbora, čeprav so podpis že dvakrat preložili prav zato, da bi lahko bil prisoten predsednik dežele Massimiliano Fedriga. Prišla pa sta deželna svetnika Elia Miani (Severna liga) in Giuseppe Sibau (izvoljen je bil na listi Autonomia Responsabile). Tako svetnik iz Čedada kot bivši župan Sv. Lenarta sta poudarila, da je danes vse bolj potrebno, da postanejo problemi goratega območja skrb celotne deželne skupnosti, čezmejno sodelovanje pa je ključno za zaustavitev demografskega padca.
Protokol so nato podpisali župani občin Podbonesec, Špeter, Svet Lenart, Sovodnja, Srednje, Grmek, Dreka, Prapotno, Tavorjana, Tipana, Bardo, Fojda, Ahten, Neme, Čenta, Rezija, Kluže, Možnica, Dunja, Montenare in Artegna. Skupaj imajo te občine več kot 33.208 prebivalcev, s slovenskimi občinami vred pa bo ‘cluster’ štel 57.500 prebivalcev in bo zaobjemal območje veliko 2.032 kvadratnih kilometrov.