Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij sta lani ustanovila skupno službo za jezikovne pravice “ZaJezik”. Pravna služba je v oporo posameznikom in organizacijam pri uveljavljanju vseh pravic, ki jih zagotavlja obstoječa zakonodaja, to se pravi v tem trenutku zaščitni zakon 38/2001, deželna zakonodaja, okvirna konvencija Sveta Evrope in druga državna ter mednarodna določila, vodita pa jo Livio Semolič (to vlogo je imel že v okviru pravne svetovalnice SKGZ) in Julijan Čavdek. Služba ima tudi svojo spletno stran www.zajezik.eu, ki jo bodo uradno predstavili v četrtek, 4. aprila, ob 18. uri v Trgovskem domu v Gorici. Na njej bodo posamezniki lahko našli koristne informacije, obrazce in še marsikaj drugega, kar jim bo pomagalo pri uveljavljanju jezikovnih pravic. Slovenščina je namreč odvisna od nas, kot ugotavljajo tudi pobudniki pravne službe, pa danes še vedno premalo ljudi uveljavlja jezikovne pravice oziroma se marsikdo ne zaveda njihovega pomena. Zato “prispevajmo k uveljavitvi jezikovnih pravic Slovencev v FJK, povrnimo si priimke in imena v izvorno slovensko obliko ter zahtevajmo njihovo pravilno zapisovanje na vseh dokumentih, prosimo za dvojezične izkaznice in potrdila ter uporabljajmo slovenščino v odnosu z javno upravo.” Posamezniki ali organizacije se lahko s službo povežejo preko že omenjene spletne strani oziroma lahko pišejo na e-mail naslov info@zajezik.eu ali se obrnejo na urade krovnih organizacij.