Že 25 liet nam otuberja gostilničarji Nediških dolin ponujajo Vabilo na kosilo. S telo iniciativo želijo ohranit stare tradicionalne ricete, ki so še ostale od tistih cajtu, kar so judje imiel varte an sviet, so redil žvine, an od vsega tistega, kar jim je zemlja dala so znal parpravt dobre an okusne jedila.
V saboto, 30. setemberja, so člani društva Vabilo na kosilo želiel praznovat 25 liet življenja tele pametne iniciative. Dna pametna iniciativa, ki je nimar znala partegnit tle h nam puno ljudi, ki so takuo imiel parložnost spoznat tudi naš prestor an našo kulturo.
Vse je začelo puno cajta od tega, predvsem zavojo ideje an dobre volje slovienskih organizacij, ki delujejo na našem teritoriju. Še donas se šele kajšan zmisle, de tenčas so tistim, ki so želiel pokušat batudo, bleke, buje, ocvierke, pinco, štakanje, žgance, žličnjake an druge naše dobruote šenkal skliedo, tipično beneško posodo, ki so jo runal pru tle po naših dolinah.
S cajtam se je iniciativa nomalo spremenila, kajšno lieto je bla buj uspešna ku drugo, pa če je šla napri do današnjih dni pride reč, de je bla od vsega začetka pametna. An pametno dielajo gostilničarji Nediških dolin, ki so se zbral an lepuo sodelujejo kupe, takuo ku priča tisti popudan, ki smo ga preživiel v Mašerah.