Nujno moramo preseči lokalne poglede in interese ter bolj kot kdaj koli stopiti skupaj, je sporočilo strokovnega sveta Zavoda za turizem Dolina Soče občinam Kobarid in Bovec, ki sta letos zmanjšali financiranje zavoda. Enostranske poteze so nedopustne, zato svet zahteva, da ustanovitelji spoštujejo dogovore.

Turistični ponudniki, ki sestavljajo strokovni svet turističnega zavoda, ob nedorečenosti financiranja, kar je imelo kot posledico tudi odpoved o zaposlitvi direktorja Janka Humarja, tokrat niso ostali tiho.

“Stabilno in predvidljivo financiranje je predpogoj za stabilno delo zavoda, ki mora biti usmerjeno in imeti vizijo oziroma mandat za več let naprej. Če želimo peljati resen program in slediti sprejetim strategijam, ne moremo biti odvisni od razpoloženja pri sprejemanju vsakoletnih proračunov,” opozarjajo občinske svete, ki potrjujejo proračune lokalnih skupnosti.

Bovška občina je zavod prikrajšala za 50.000 evrov, kobariška pa za 25.000. Reze sta utemeljevali zaradi rebalansa proračunov, medtem ko Bovčani trdijo, da od zavoda dobijo manj kot v njega vlagajo. Bovec, Kobarid in Tolmin zavod financirajo po sistemu 50:25:25, kar bi letos pomenilo 140.000 evrov oziroma 70.000.

Kapacitetešt. ponudnikovštevilo ležišč
Bovec35148,8 %6.10648,2 %
Kobarid14820,6 %3.41327,0 %
Tolmin22130,7 %3.13924,8 %
SKUPAJ720100 %12.658100,0 %

Evro na prenočitev

Enostranske odločitve v šele tretjem letu skupnega turističnega zavoda pa ima lahko posledice tudi na drugih področjih, opozarjajo v strokovnem svetu. To ne spodkopava zgolj dela zavoda oziroma turizma, temveč postavlja pod vprašaj tudi skupne projekte na drugih področjih, kot je komunala, program LAS, Posoški razvojni center, medobčinska uprava, pravi predsednica sveta Maja Roš Kanellopulos: “Ob tem je popolnoma nesprejemljivo, da se zavodu zmanjšujejo sredstva s strani ustanoviteljev – in to potem, ko smo v času pred korono prihodke iz naslova turistične takse več kot podvojili.”

Svoje izčrpne pomisleke v devetih točkah je strokovni svet zavoda poleg posoškim občinam, od katerih pričakuje v kratkem skupni sestanek, poslal še Slovenski turistični organizaciji, gospodarskemu ministrstvu in Skupnost Julijskih Alp.

Št. nočitev20192020
Bovec486.79857,3 %345.62553,0 %
Kobarid202.29723,8 %180.65927,7 %
Tolmin161.16019,0 %125.59519,3 %
SKUPAJ850.255100 %651.878100 %

Uspešna sezona ni naključje

Kot predlaga svet, bi bil najbolj transparenten in pravičen finančnega prispevka delež glede na prenočitve. Lani so v Bovcu našteli skoraj 487.000 prenočitev, v Kobaridu 202.000 in Tolminu 161.000. “Na dolgi rok velja poiskati rešitve, da je delovanje zavoda čim manj odvisno od javnih virov. Zavod že izkazuje res dobre prakse iz upravljanja atrakcij in trženja produktov, kot sta Tolminska korita in Alpe Adria Trail. Seveda so vedno možne drugačne rešitve, a treba jih je predlagati, uskladiti, dogovoriti in šele nato uveljavljati,” je dodala.

Strokovni svet še poudarja, da je v teh negotovih časih za dolino pravzaprav zelo uspešna turistična sezona, kar da ni naključje. Toda kaj bo prineslo naslednje leto, se sprašujejo in hkrati poudarjajo, da se bo pomen varnih in dobro upravljanih destinacij v prihodnje le še okrepil. “To bo hkrati čas, kot bo treba zelo preudarno usmerjati sredstva in dosegati sinergije – ključno bo hitro, fleksibilno in pravo delovanje zavoda,” je sklenila.

Pritoževati bi se morali ostali, ne Bovec

Medtem bovški župan Valter Mlekuž trdi, da občina javnega zavoda ni oškodovala niti za evro, češ da je občinski svet sprejel sklep, da se denar za dogodke in aktivnosti, ki jih zaradi koronavirusa niso izvedli, prerazporedi na druge proračunske postavke. »Ne moremo namreč plačevati dogodkov in aktivnosti, ki niso bile izvedene in jih vsaka občina financira posebej,« pravi in našteva, da je neporabljen tudi velik del sredstev za čiščenje pohodniških poti, urejanje tekaških in sankaških prog, odpadle so srečanje starosvetnih smučarjev, Bovec maraton in še številne druge prireditve.

»V času pandemije je bil turistično-informacijski center, ki ga ravno tako financiramo posebej, dva meseca zaprt, zaposleni pa so bili na čakanju, kar je v veliki meri povrnila država. Zato prosim, da javnost seznanite s pravimi informacijami, s katerimi sem na nedavnem sestanku seznanil tudi naša dva predstavnika strokovnega sveta in jima jasno razložil moje stališče. Zato tudi kategorično zavračam trditve, da občina Bovec ruši zavod Dolina Soče,« je bil nejevoljen župan.

BOOKING CENTER SKUPAJ20192020
Občinevrednost €deležvrednost €delež
Bovec251.982,6562,6 %208.193,1065,4 %
Kobarid92.351,0022,9 %57.169,2618,0 %
Tolmin57.798,9414,4 %52.688,2816,6 %
Kanal535,500,1 %168,300,1 %
SKUPAJ402.668,09100 %318.218,94100 %

Toda zavod ne oporeka temu, da ni dobil denarja za prireditve, ki jih ni bilo, temveč da gre za 50 tisočakov, namenjenih za pokrivanje stroškov skupnega programa. Občinski svet je namreč zaprl pipico, še preden je epidemija sploh izbruhnila.

V zavodu odgovarjajo tudi na očitke, da bovška občina vlaga več kot dobi. Bovec je lani zgolj s turistično takso dobil 645.000 evrov, kar je približno 60 odstotkov vse pobrane takse v dolini. Za nameček je zavod Dolina Soče zgolj skozi svoje kanale rezervacijskih sistemov bovškim ponudnikom zagotovil dvakrat več, kot je bil prispevek občine za skupni program zavoda – več kot 250.000 evrov, kar je spet 60-odstotni delež vse realizacije zgornjesoške doline iz tega naslova. Torej bi se lahko pritoževali kvečjemu preostali dve občini, dodajajo.