zlatomasV saboto je biu v župnijski cierkvi v Špietre velik jubilej, zaries zgodovinski trenutek za cielo Benečijo, saj so štierje beneškoslovienski duhovniki, gaspuod Mario Gariup, monsinjor Dionisio Mateucig, monsinjor Marino Qualizza an gaspuod Natalino Zuanella imiel zlato mašo ob 50-letnici suojega duhovniškega posvečenja.
Monsinjor Marino Qualizza, ki je odgovorni urednik Doma, že dugo lieta mašuje pri Devici Mariji v Dreki an vsako saboto moli sloviensko mašo v Špietre. Gaspuod  Gariup, ki je iz Tapoluovega,  je že dugo cajta župnik v Ukvah an Ovčji vasi, pa tudi v Naborjetu an Lužnicah. Monsinjor Mateucig je biu že župnik in dekan v Špietre, potle je ratu župnik v Žabnicah an je tudi rektor svetišča na Svetih Višarjah.
Gaspuod Zuanella pa je pred štierdesetimi lieti ratu župnik na Tarčmunu, mašuje pa še v Matajurje, Sauodnji an Gorenjem Barnase.
“Med nami smo se puno krat poguarjali – je poviedu monsinjor Qualizza v suoji pridgi – an paršli do prepričanja, de smo spoznal, kaj pride reč besieda svoboda, ki pride reč, de muormo skarbiet za reči, ki se dogajajo zuna, pa tud, de se odpremo na notranjost. Svoboda je tudi ostati ljudstvo, je ljubezen do suojega jezika an kulture. Vse tuole skušamo doživet tle v Benečiji an v Kanalski dolini. Na muormo pozabit tudi na tiste, ki so nam napravli kakšno težavo, tiste pa nas je daržalo kupe an gledal smo še buj branit naše ljudstvo.”
Zlatomašnikom so čestitali pokrajinski predsednik SSO Riccardo Ruttar, daržavna sekretarka Urada RS za Slovence v zamejstvu an po svetu Marija Pukl, podpredsednik deželnega sveta Igor Gabrovec, videnski pokrajinski odbornik Beppino Govetto an daržavni sekretar na ministrstvu za kulturo Silvester Gabršček, ki je prebral tudi pismo, ki ga je zlatomašmikom nasloviu koprski nadškof.
Med prisotnimi je biu tudi slovienski evropski poslanec Lojze Peterle.
Planinska družina Benečije pa je štirim duhovnikom šenkala štolo.
Ob zlati maši so v nabito polni špietrski cierkvi pieli združeni pevski zbori pod vodstvom Davida Klodiča.