“Zelo sem zadovoljna, da lahko od blizu spoznam vašo stvarnost in vaše razvejano in uspešno delovanje. To je zame zelo pozitivna in pomembna izkušnja.” Tako je povedala videnska prefektinja Provvidenza Delfina Raimondo, ki se je v petek, 21. marca, odzvala vabilu krovnih organizacij Slovenske kulturno-gospodarske zveze in Sveta slovenskih organizacij videnske pokrajine in prišla na obisk v Špeter.

obisk3

Tam si je ogledala prostore, v katerih deluje dvojezična šola, se srečala s predstavniki slovenskih organizacij in društev ter si že drugič ogledala tudi sodobni in interaktivni muzej Slovensko multimedialno okno (SMO), ki je nastal v okviru evropskega projekta JezikLingua. Pokrajinska predsednika krovnih organizacij SKGZ in SSO Luigia Negro in Giorgio Banchig sta videnski prefektinji izročila tudi spomenico o slovenski skupnosti na Videnskem, njenih težavah in pričakovanjih.

Prefektinja Provvidenza Delfina Raimondo je svoj obisk v Špetru začela na dvojezični šoli, kjer jo je skupaj z Luigio Negro in Giorgiom Bankičem sprejela ravnateljica Živa Gruden. Govor je bil seveda predvsem o prostorskih težavah dvojezične šole in njeni rasti v zadnjem obdobju, zaradi česar so na šoli in predstavniki slovenskih organizacij upali, da bi pristojne inštitucije sprejele predlog odbora staršev, da bi špetrski koledž (z nekaterimi prilagoditvenimi deli) postal nov sedež dvojezične šole. Stari sedež, za katerega obnovo so sredstva že zagotovljena, a so še vedno zamrznjena zaradi pakta stabilnosti, namreč ne bi bil dovolj, po obnovi pa bi imeli v njem na razpolago celo manj prostora kot prej. Naj povemo, da je leta 2010, ko so morali zapustiti staro poslopje, dvojezični večstopenjski zavod obiskovalo 225 otrok, v naslednjem šolskem letu pa naj bi jih bilo že 275.

obisk6obisk5

 

Pred ogledom muzeja SMO pod vodstvom arhitekte Donatelle Ruttar, ki ga je tudi zasnovala, se je videnska prefektinja srečala s predstavniki slovenskih organizacij. Ob evropskih projektih, v katere je vključen Inštitut za slovensko kulturo, ki povezuje delovanje vseh društev obširnega teritorija od Kanalske doline preko Rezije do Terskih, Karnajske in Nadiških dolin, je bil govor predvsem o pričakovanjih slovenske skupnosti v videnski pokrajini.

Glavna prioriteta je šola. SKGZ in SSO podpirata predlog staršev, da bi se dvojezična šola preselila v špetrski koledž, zavzemata pa se tudi za to, da bi čim prej stekel dvojezični pouk v Terski in Karnajski dolini, medtem ko bi bilo v Kanalski dolini treba uvesti trojezično šolanje. Vedno večje pa je povpraševanje po tem, da bi lahko s slovenskim izobraževanjem nadaljevali tudi v višji šoli, so še poudarili na srečanju.

obisk4obisk2

Prefektinjo so opozorili tudi na to, da je v Čedadu še vedno nerešeno vprašanje urada za slovenski jezik. Trenutno na podlagi konvencije z Občino to storitev brezplačno nudi KD Ivan Trinko. Najavljena je bila tudi ustanovitev konzulte slovenskih izvoljenih predstavnikov in zastopnikov krovnih organizacij, ki bo nudila možnost dialoga in soočanja s krajevnimi upravami o problematikah slovenske jezikovne manjšine oziroma izvajanju zaščitnih zakonov. Izpostavljena je bila tudi potreba po tem, da bi se sredstva iz člena 21 zaščitnega zakona (približno 500 tisoč evrov) dejansko uporabila za družbeno-gospodarski razvoj, ne pa kot že večkrat doslej za javna dela. Kot so poudarili, bi bilo primerno, da bi se prispevek glede na inflacijo tudi zvišal. Predstavniki slovenskih organizacij pa so vidensko prefektinjo Provvidenzo Delfino Raimondo, ki je vsekakor izrazila svojo pripravljenost za sodelovanje, tudi prosili, naj pripomore, da se pospeši postopek imenovanja novega paritetnega odbora.