Podelitev Gujonovega priznanja velikemu prijatelju Benečije Zdravku Likarju na 48. Novoletnem srečanju Slovencev iz Videmske pokrajine in Posočja v Kobaridu

***

Durante il 48. Incontro degli sloveni della provincia di Udine e dell’Alta Valle dell’Isonzo è stato consegnato il riconoscimento “Gujonovo priznanje” a Zdravko Likar