vlak_jezikovVlak kot sredstvo za povezovanje ljudi in različnih predelov teritorija, obenem pa tudi za promocijo jezikovnih in kulturnih posebnosti, ki zaznamujejo ozemlje. To je smisel pobude Deželne agencije za furlanski jezik Arlef in železniškega podjetja FUC-Società Ferrovie Udine Cividale, ki sta v četrtek, 4. junija, na železniški postaji v Čedadu podpisala namenski dogovor o sodelovanju. Ob koncu srečanja, ki so se ga med drugimi udeležili tudi predsednica Dežele FJK Debora Serracchiani, župan Čedada Stefano Balloch in podžupan Vidna Carlo Giacomello, pa so tudi odkrili novo trojezično tablo z imenom postaje v italijanščini, furlanščini in slovenščini, ter tablo za dobrodošlico ob vhodu na postajo, na kateri je napis še v nemščini in angleščini.
Srečanje je vodil Maurizio Ionico, edini upravitelj železniškega podjetja, ki letos slavi 130-letnico ustanovitve in katerega najbolj poznan vlak je tako imenovana “litorina”, ki vozi med Čedadom in Vidmom. Med drugim je Ionico poudaril, da podjetje beleži dobre poslovne rezultate in stalno rast števila potnikov, obrestuje pa se tudi projekt Micotra oziroma povezava z Beljakom in možnost prevoza kolesa na vlakih. Podjetje pa želi v bodoče povezati celotno večjezično deželno ozemlje in ustvariti železniško povezavo od avstrijskega Beljaka do Trsta, za kar upajo, da bodo pridobili potrebna evropska sredstva.
O samem dogovoru med Arlefom in FUC je podrobneje spregovoril predsednik Deželne agencije za furlanski jezik Lorenzo Fabbro. Arlef bo poskrbel za to, da bodo v naslednjih mesecih napisi, obvestila (tudi zvočna), skratka vse, kar zadeva storitve podjetja FUC, večjezični. V sodelovanju z Inštitutom za slovensko kulturo so že prevedli in posneli nekaj obvestil tudi v slovenščini.
“Gre za pametno in izvirno marketinško potezo in istočasno za izvajanje jezikovne politike, ki jo med drugim načrtuje tudi deželna vlada. Na enostaven način se ovrednotijo in poudarjajo jezikovne in kulturne posebnosti našega teritorija. FUC pa bo tako dosegel zvestobo krajevnih uporabnikov, celotno območje pa bo za turiste še bolj privlačno.” Fabbro je izrazil tudi upanje, da bi zgledu FUC sledili tudi drugi.
Župan Čedada Stefano Balloch je poudaril, da je ta pobuda skladna z vizijo, ki jo ima tudi njegova uprava, in sicer da je treba ovrednotiti različne jezike in kulture, ki zaznamujejo ozemlje, saj so ti veliko bogastvo. Kar zadeva železniško povezavo med Čedadom in Vidnom, pa je poudaril njen pomen s turističnega vidika, pa tudi z vidika povezovanja območij, kot so okolica Manzana, Čedad ter Nadiške doline, ki bodo z novo deželno reformo krajevnih uprav predvidoma del iste medobčinske teritorialne unije, v kateri bo imel prav Čedad središčno vlogo.
Podžupan Vidna Carlo Giacomello pa je izpostavil pomen povezave med Čedadom in Vidnom za tiste, ki se dnevno vozijo iz enega kraja v drugega v službo, v šolo ali na univerzo, poudaril pa je tudi njen turistični pomen in prispevek k spodbujanju različnih vrst turizma, tudi kulturnega in kolesarskega.
Zanimiv projekt “Il tren des Lenghis_Il treno delle Lingue_ Der Zug der Sprachen_Vlak Jezikov_The Train of Languages” je pohvalila tudi predsednica Dežele FJK Serracchianijeva. Poudarila je, kako je ta pobuda lep zgled sistemskega povezovanja, saj po eni strani valorizira jezike, ki se govorijo v naši deželi, obenem pa promovira tudi samo podjetje.
“Na tak način se še bolj poudarja večjezičnost našega teritorija, jeziki, ki se tu govorijo, so bolj vidni in ustvarjamo kulturo z našim jezikovnim bogastvom,” je povedala predsednica FJK in dodala, da se ji zdi zelo zanimivo, da je vlak v tem primeru postal sredstvo za promocijo jezikov.
“Vlak ni samo prevozno sredstvo. Ko potujemo, spoznavamo krajine, dele teritorija, in torej tudi kulture in identitete krajev, po katerih vlak vozi. Na tak način pa smo tudi mi in ves deželni teritorij s svojimi znamenitostmi bolj vidni in prepoznavni.”
Serracchianijeva se je tudi strinjala, da je lahko kolesarski turizem, ki je marsikje v Evropi zelo razširjen, oblika turizma, ki ima pri nas izreden potencial in jo je treba boljše izkoristiti.