Danes so volili nove župane in občinske svetnike v desetih občinah z obmejnega pasu videnske pokrajine, kjer živimo Slovenci in se izvaja zaščitni zakon 38/01. Spodaj objavljamo podatke o volilni udeležbi za posamezne občine.

AHTEN (1 sam županski kandidat): 51,61 % oz. 913 volivcev
BARDO (2 kandidata): 46,91 % oz. 402 volivca
GRMEK (1 kandidatka): 39,05 % oz. 205 volivcev
NABORJET-OVČJA VAS (1 kandidat): 72,80 % oz. 613 volivcev
PODBONESEC (1 kandidat): 43,64 % oz. 467 volivcev
PRAPOTNO (2 kanidata): 62,79 % oz. 535 volivcev
REZIJA (3 kandidati): 59,59 % oz. 702 volivca
SREDNJE (2 kandidata): 43,09 % % oz. 243 volivcev
SV. LENART (2 kandidata): 56,28 % oz. 690 volivcev
ŠPETER: (2 kandidata): 66,00 % oz. 1.394 volivcev

Istočasno potekajo tudi evropske volitve, za katere je glasovanje možno tudi iz tujine. Navajamo še udeležbo v zgoraj navedenih občinah na evropskih volitvah: Ahten 62,68 %, Bardo 54,55 %, Grmek 54,24 %, Naborjet-Ovčja vas 78,96 %, Podbonesec 53,13 %, Prapotno 67,94 %, Rezija 73,22 %, Srednje 55,73 %, Sv. Lenart 63,35 %, Špeter 71,42 %.
V drugih občinah videnske pokrajine, kjer se izvaja zaščitni zakon, je bila udeležba naslednja: Dreka 31,72 %, Fojda 50,12 %, Čedad 58,16 %, Neme 45,93 %, Sovodnja 40,33 %, Tipana 40,57 %, Trbiž 56,61 %, Tavorjana 51,49 %.