Ob 19. uri je bla na daržavni ravni volilna udeležba na volitvah za poslansko zbornico 58,42 % (ob 12. uri 19,43 %). V Furlaniji-Julijski krajini je bla parbližno štier par stuo višja, sa je šlo do 19. ure volit parbližno 62,45 % upravičencu (ob 12. uri jih je bluo 22,56 %). Med kamuni v Nediških an Terskih dolinah, Reziji an Kanalski dolini je bla udeležba ob 19. uri narbuj vesoka v Sv. Lenartu, kjer je volilo 67,30 % upravičencu. Najnižja je bla v tipajskem kamunu (57,68%) an v Dreki (57,99%), manj ku 60 % jih je šlo volit tud v Prapotnem, Podbuniescu, Sauodnji an Reziji.

Na Taržaškem je bla udeležba ob 19. uri narbuj vesoka v občini Devin-Nabrežina (63,25%), med občinami, v katierih se izvaja zaščitni zakon na Goriškem, pa jih je šlo narvič volit v Števerjanu (65,20%).