Po postavitvi ograje na priljubljenem kraju ob reki Soči pri Tolminu je lastnika športno rekreacijskega centra Maya in gostilne Labrca takoj doletela anonimna prijava, ki je pristala še na številnih naslovih lokalnih in državnih institucij. Podjetnik Borut Nikolaš pa odgovarja, da zgolj varuje lastnino in da so vrata do reke vsem odprta: »Nikomur ne preprečujemo dostopa do vode, zahtevamo pa, da uporabniki našega zemljišča spoštujejo naša pravila. Želimo samo, da se o našem poslovanju in delovanju ne širijo laži.«

V anonimki je zapisano, da stavba stoji na poplavnem območju, česar Prostorski informacijski sistem občin (PISO) ne potrjuje, za nameček imajo objekti uporabno dovoljenje. Pisec prijave Nikolašu očita prijateljske vezi s tolminskim županom Urošem Brežanom, češ da je na podlagi tega dobil priklop na električno in vodno omrežje, tudi javno razsvetljavo naj bi mu uredili na ta način. »Gradbenih dovoljenj ne dajeta ne župan ne občina. Imam vse dokumente. Niti ena stvar, zapisana v anonimni prijavi, ne drži. Za take bi moral nekdo odgovarjati. Za vsa dela imamo račune, vsako leto imamo od štiri do deset inšpekcij od davčne, tržne, varstva pri delu in sanitarne. Ni se zgodilo, da bi morali zaradi kakršnih koli kršitev obrat zapreti,« dodaja Nikolaš. Ker trenutno gradijo dodaten objekt h kuhinji, je Labrco prejšnji teden že obiskala tudi gradbena inšpekcija, ki pa nepravilnosti ni ugotovila.

Ograja okoli šotorišča je nekatere zmotila, toda vrata so za vse odprta, zatrjuje lastnik. Foto: Blaž Močnik

Na občini pojasnjujejo, da vse podjetniške pobude umeščanja v prostor obravnavajo po enakih merilih in v skladu z zakonodajo: »Dopis anonimnega pošiljatelja smo prejeli, se seznanili z navedbami v njem in ga posredovali Inšpektoratu RS za okolje in prostor ter medobčinski upravi, da jih v okviru svojih pristojnosti obravnavata in po potrebi ustrezno ukrepata.«

»Skrbimo za čisto in urejeno okolje, skrbimo, da se gostje dobro počutijo in hkrati nikomur z ničemer ne preprečujemo dostopa do vode in ne kršimo zakona o vodah. Ti kreteni, ki se niti popisati ne upajo, pa ne vidijo, da vlagamo, ker želimo rasti kljub temu, da smo zaradi covidne situacije zaprti in da počasi umiramo. Njihovi otroci in vnuki pa se na naših igralih z veseljem igrajo in pri nas uživajo.« Borut Nikolaš

Z nepodpisanim pismom se je nekdo dregnil predvsem ob mrežasto ograjo, ki sicer ograjuje šotorišče za goste centra, medtem ko zakon o vodah navaja, da mora lastnik priobalnega zemljišča vsakomur dopustiti neškodljiv prehod čez svoje zemljišče do vodnega dobra in dopustiti splošno rabo, kot je denimo kopanje v reki. »Prav nikjer ne prepovedujem prehoda. Naveličani pa smo gostov, ki ne upoštevajo zasebne lastnine, ne upoštevajo tabel, ki so postavljene že več let, pa so hodili mimo njih, kot da jih ni. Z avtomobili in kombiji so prihajali na sredino parcele, imeli piknike in za seboj puščali smeti, ki smo jih morali mi pospraviti,« je ponazoril.

Borut Nikolaš športno-rekreacijski center Maya vodi 24 let.

V Soških elektrarnah (SENG) po koncesijski pogodbi za gospodarsko izkoriščanje vode vzdržuje rečne brežine do Volčanskega mostu, čeprav niso lastniki, in odgovarjajo, da s postavitvijo ograje niso bili seznanjeni in poudarjajo, da so dolžni dopustiti dostop do vode ter dopustiti rabo vode in zemljišč za turistične in rekreacijske dejavnosti.