Za mlade je dovolj štipendij

Posoški razvojni center (PRC) želi do jeseni leta 2022 v Regijsko štipendijsko shemo vključiti 372 mladih in 70 različnih delodajalcev. Z evropskim in državnim sofinanciranjem kadrovskih štipendij želi odpraviti strukturno neskladje na trgu dela, saj se mladi ne izobražujejo za poklice, ki so v regijah zaposljivi.

Z raziskavami so ugotovili še, da se mladi ne vračajo nazaj v regije iz univerzitetnih središč, da so premalo povezani s podjetji, nimajo dovolj informacij o zaposlitvenih potrebah gospodarstva, predvsem pa je kader s srednjo poklicno in srednjo tehnično šolo v gospodarstvu podcenjen.

Zato skušajo izzive rešiti z Regijsko štipendijsko shemo (RŠS), ki se izvaja v vseh 12 slovenskih statističnih regijah, na severnem Primorskem pa jo vodi PRC. Namen projekta je delodajalcem zagotoviti ustrezen kader s pomočjo sofinanciranja kadrovskih štipendij v višini polovice podeljene kadrovske štipendije oziroma celo v višini 70 odstotkov kadrovske štipendije.

Posoški razvojni center je v programskem obdobju 2007-2013 v projekt RŠS vključil 489 mladih v sodelovanju s 73 delodajalci na območju cele regije. V programskem obdobju 2014-2020, ki se trenutno izvaja, je bilo v okviru štirih javnih razpisov vključenih 258 mladih v sodelovanju s 43 delodajalci. V novem obdobju 2023-2030 je cilj v projekt vključiti 420 mladih in 105 delodajalcev.

Kadre najpogosteje iščejo večje družbe, kot so Hidria, Mahle, ETA Cerkno in Salonit Anhovo, povpraševanje pa je največje po strojnikih, elektrotehnikih vseh stopenj izobrazbe. “Podjetja jih težko najdejo, a vendarle jih in tudi štipendirajo,” je povedala Martina Smolnikar iz PRC. Med letoma 2016 in 2022 je za kadrovske štipendije prek razpisa na voljo 1,8 milijona evrov.
Prvi začetki izvajanja štipendijskih shem segajo v leto 2002, v Posočju so ukrep poznali pod imenom štipendije Soča.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.