Združitev pokrajinskih Kmečkih zvez v eno samo deželno ustanovo je “potrebna poenostavitev, ki odpira novo zgodovinsko obdobje, v katerem upamo, da bo Kmečka zveza z novimi idejami in programi še bolj koristna za naše kmete”. Tako je Franc Fabec, predsednik nove deželne Kmečke zveze, pozdravil soglasno podporo združitvi s strani delegatov na izrednem občnem zboru stanovske organizacije slovenskih kmetovalcev, ki je bil v petek, 15. marca, na Opčinah.
Po pričakovani odločitvi o enotni Kmečki zvezi je skupščina odobrila tudi nov statut. Tajnik Erik Masten je poudaril, da je največja novost 21. člen, ki znotraj deželne organizacije ustanavlja tri pokrajinske odbore, ki bodo skrbeli za tesnejše povezovanje s teritorijem.
Na koncu občnega zbora so izvolili tudi predstavnike organov nove deželne zveze. Glavna novost zadeva Vidensko, saj je predsednik pokrajinskega odbora postal Eros Vassalli (predsednik pokrajinske Kmečke zveze je bil do 15. marca Alan Cecutti), za tajnika pa je bil imenovan Stefano Predan. Ostali člani pokrajinskega odbora za Vidensko so Ivan Borghese, Tiziano Carlig, Stefano Cernoia, Caterina Dugaro, Marianna Famea, Giorgio Guion in Luca Manig. Predsednik izvršnega odbora deželne Kmečke zveze je, kot smo že uvodoma zapisali, Franc Fabec, podpredsednika pa sta Eros Vassalli in Saša Radikon. V izvršnem odboru Kmečke zveze pa so še Edi Bukavec, Andrej Ferfolja, Giorgio Guion, Valter Mikluz, Stefano Predan in Alan Cecutti.
Združitev pokrajinskih zvez je pomembna etapa tudi za kmetijstvo na obmejnem pasu videnske pokrajine, je na občnem zboru povedal Stefano Predan. Od ustanovitve pokrajinske Kmečke zveze pred petnajstimi leti je ta organizacija “rasla iz leta v leto in ima danes 150 aktivnih članov”. “Uspešno je izpeljala tudi projekte, pomembne za kmetijstvo in vidensko območje nasploh, kot sta bila na primer Prostor kostanja in Farmeat. Organizacija ima danes tri uslužbence in s finančnega vidika dosega zelo dobre rezultate. V tej novi fazi pa bo potrebno v to območje vložiti še več sredstev,” je zaključil pokrajinski tajnik za Vidensko.
Na občnem zboru je Kmečka zveza potrdila tudi članstvo v italijanski zvezi kmetovalcev Cia, ki jo je na Opčinah predstavljal Alberto Giombetti, vodja urada njenega predsedstva. Giombetti je izpostavil težave, s katerimi se spopada italijansko kmetijstvo v današnjem času, ko nekateri mediji in tudi predstavniki oblasti postavljajo na nasprotne bregove kmetijsko področje in zaščito okolja.