Vloga bovške občine na razpisu za gorske centre je bila pripravljena napačno, med drugim pojasnjujejo na ministrstvu za gospodarstvo, kjer tudi zanikajo, da bi lokalni skupnosti predlagali sofinanciranje v višini deset milijonov evrov oziroma dveh milijonov več, kot je bila najvišja možna meja državne finančne pomoči.

»Odločitev strokovne komisije glede zavrnitve vloge Občine Bovec na razpisu za naložbe v gorske centre je posledica napačne priprave vloge in investicijske dokumentacije, z upoštevanjem sofinanciranja, višjega od dovoljenega ter posledično neizpolnjevanje pogoja, vezanega na zaprtost finančne konstrukcije,« so nam pojasnili na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo in poudarili, da vsebine javnega razpisa, ki se nanaša na intenzivnost oziroma najvišjo višino pomoči, ministrstvo nikoli ni spreminjalo.

Eden izmed pogojev, ki jih je med drugim moral izpolnjevati prijavitelj, je tudi, da je za projekt predložil izračun finančne vrzeli prijavljene naložbe, dodajajo, prav tako je moral prijavitelj izkazati zaprto finančno konstrukcijo. »Občina Bovec je za sofinanciranje investicije Krožna kabinska žičnica Kanin – odsek C1-D1 zaprosila za 10 milijonov evrov, kar je dva milijona evrov več, kot je bilo to mogoče na javnem razpisu. Razpis tudi določa, da višina sofinanciranja s strani ministrstva ne sme presegati izračunane finančne vrzeli. Iz CBA analize, ki jo je priložila Občina Bovec za prijavljeno investicijo, izhaja, da izračun najvišjega zneska sofinanciranja znaša 8.079.930,40 evra.«

Prijavitelj tako v vlogi ni izkazal, da ima na voljo sredstva za plačilo vseh obveznosti, vključno z omenjeno razliko v višini dveh milijonov evrov oziroma ni izkazal zaprte finančne konstrukcije, izpostavljajo na ministrstvu: »Vloga prijavitelja tako ni bila skladna z določili in pogoji javnega razpisa, zato je morala strokovna komisija vlogo prijavitelja zavrniti. Ministrstvo mora skladno z zakonodajo pri javnih razpisih spoštovati določila razpisa in vse prijavitelje obravnavati po enakih kriterijih, nepristransko ter strokovno. Nobenega prijavitelja ne sme privilegirati ter postaviti v prednosti položaj, s tem, da bi prilagodila oziroma spregledala izpolnjevanje določenih pogojev.«

Bovška lokalna skupnost zavrnjene vloge še ni komentirala, se bosta pa še danes obe strani sestali in poiskali možnosti za financiranje obnove Kanina. So pa na ministrstvu zanikali, da bi sami predlagali občini višje sofinanciranje od možnega: »Prav nasprotno – vse potencialne prijavitelje je ministrstvo ves čas opozarjalo o najvišji možni meji sofinanciranja osem milijonov evrov. To izhaja tudi iz uradnih odgovorov na vprašanja prijaviteljev v času objave javnega razpisa, ki so objavljeni na spletnem mestu ministrstva. Prav tako zgornje meje sofinanciranja preprosto ni možno spreminjati s kakršnimkoli tolmačenjem, saj gre za zahtevo, ki je jasno določena v javnem razpisu.«