Turizem se v Zgornjem Posočju že več let pospešeno razvija, tako da sodi ta destinacija po številu nočitev v sam slovenski vrh, po rasti turističnega obiska pa je pred njo dejansko samo slovenska prestolnica. O stanju turizma v Zgornjem Posočju in njegovi prihodnosti je bil govor na tiskovni konferenci, ki je bila v ponedeljek, 14. oktobra, v Penzionu Kobala v Poljubinju, na srečanju pa so predstavili tudi nov turistični produkt, Juliano Trail.
Dolina Soče je kot destinacija turistično organizirana že dvajset let, saj je julija 1999 Občina Tolmin ustanovila LTO Sotočje, leto kasneje je začela delovati LTO Bovec, leta 2001 pa se je LTO Sotočje pridružila še Občina Kobarid. Od konca leta 2016 pa koordinirano deluje en sam skupni turistični zavod “Turizem Dolina Soče”. Kot je povedal njegov direktor Janko Humar, število nočitev v treh posoških občinah v zadnjih letih še naprej rase, medtem pa so se kapacitete na tem območju povečale za približno trikrat, kar še zlasti velja za apartmaje in hostle. Letos pričakujejo približno 6-7-odstotno rast (slovensko povprečje je 3 %), ocenjujejo pa, da bodo leto zaključili z okrog 860 tisoč nočitvami (lani jih je bilo 806.116, leta 2013 nekaj manj kot 361 tisoč, leta 2003 pa njihovo število ni doseglo niti 180 tisoč). Več nočitev kot lani beležijo v vseh treh občinah (Bovec 490.151, Kobarid 205.503, Tolmin 163.947). Ob rasti števila obiskovalcev in nočitev (doba bivanja povprečnega obiskovalca je že nekaj let 2,7 dni, kar je rahlo nad slovenskim povprečjem) in deleža v skupni slovenski turistični realizaciji (Posočje je lani prispevalo 5,1 %), pa so se na tem območju znašli pred novimi izzivi in zdaj dokončujejo skupno strategijo turističnega razvoja do leta 2025. Glavni fokus ne bo samo pridobivanje gostov, temveč bodo skušali predvsem razširiti sezono oziroma uveljaviti Posočje kot celoletno destinacijo, preusmerjati obisk in preprečiti prezasičenost oziroma preobremenjenost v določenih obdobjih, zasledovati kakovost in dvig dodane vrednosti storitev ter trajnostno upravljati to področje. “Če imamo 5-zvezdično naravo, moramo zagotavljati tudi 5-zvezdične storitve”. Med novosti zadnje sezone pa sodi med drugim tudi destinacijska kartica ugodnosti Dolina Soče, ki je skupen projekt območja Julijskih Alp, prav tako kot nova 270 km dolga pohodniška pot Juliana Trail, ki so jo uradno odprli 18. oktobra.

Več v tiskani izdaji Novega Matajurja z dne 16. oktobra.