Deželna guvernerka Debora Serracchiani je včeraj, 13. januarja, prejela najvišje slovensko državno odlikovanje, zlati red za zasluge. Kot je zapisano v utemeljitvi, je predsednik Borut Pahor Serracchianijevo odlikoval zaradi njenega prispevka k poglabljanju dvostranskega sodelovanja tako na državni kot regionalni ravni. Njeno predsedovanje FJK “odpira možnost za poglobitev gospodarskega, kulturnega, znanstvenega in medčloveškega sodelovanja ljudi tega območja in daje dobre obete za prihodnost”.
Serracchianijeva si odlikovanje zasluži tudi zaradi prizadevanj za razvoj obmejnega območja in trdne podpore čezmejnim projektom, “zlasti tistim, ki so infrastrukturni temelj za gospodarski razvoj na obeh straneh nekdaj slovensko-italijanske meje”.debora_slo
“S svojo vizijo krepitve dobrih sosedskih odnosov in čezmejnega povezovanja uspešno premošča fizične in miselne pregrade iz preteklosti, vzpostavlja priložnosti za nove razvojne možnosti in postavlja temelje za dobro skupno evropsko prihodnost ljudi v tem delu Evrope,” je Pahor še utemeljil podelitev odlikovanja. Izpostavil je tudi podporo guvernerke Serracchianijeve evropskemu združenju in sodelovanju med Gorico in Novo Gorico. “V tem okviru je pomembna tudi njena odkrita podpora obnovi Trgovskega doma v Gorici, pa tudi njena osebna zavzetost za vzpostavitev tesnega sodelovanja porodnišnic Šempeter in Gorica, ki pomeni novo kakovost zdravstvenih storitev za občane iz obeh Goric,” še piše v utemeljitvi.
“Njeno politično vizijo je zaznati v novem zagonu tesnega čezmejnega sodelovanja med FJK in Slovenijo, pa tudi v tankočutnem razumevanju vloge slovenske narodnostne manjšine kot pomembnega veziva prijateljskih odnosov med obema državama in pokrajinama,” še utemeljuje predsednik. Pri tem je Pahor še izpostavil, da predsedovanje Debore Serracchiani v FJK “pomeni novo poglavje tudi v izvajanju zaščitnega zakona in urejanju položaja slovenske manjšine v Italiji”. Spomnil je, da je Serracchianijeva med drugim novembra 2013 podpisala odlok o vidni dvojezičnosti v 32 občinah, kjer živijo tudi Slovenci.
Odlikovanje predsednice Dežele Serracchianijeve je bilo deležno ogorčenja in kritik zlasti zaradi sprejetja deželne reforme krajevnih uprav, češ da naj bi ta dejansko škodila slovenski skupnosti v Italiji in kršila pravico Slovencev do suverenega soodločanja o upravljanju teritorija, na katerem živijo. Kritični so bili predvsem predstavniki Slovenske skupnosti, društva Edinost, Svetovnega slovenskega kongresa in stranke SDS.
Naj še omenimo, da je zlati red za zasluge Republike Slovenije, leta 2005 med drugimi prejelo tudi Kulturno društvo Ivan Trinko (ob 50-letnici ustanovitve).