Na sedežu deželnega sveta v Trstu je bila danes (12. julija) popoldne skupščina slovenskih izvoljenih predstavnikov v lokalnih upravah. Skupščino je vodil deželni svetnik SSK Igor Gabrovec, prisotna pa sta bila tudi predsednik deželnega sveta Piero Mauro Zanin in predsednik pete komisije deželnega sveta, ki je pristojna za jezikovne manjšine, Diego Bernardis.
Na skupščini so izvolili tri člane paritetnega odbora za vprašanja slovenske manjšine, in sicer špetrskega občinskega svetnika Nina Cicconeja, Davida Peterina in Marka Pisanija. Nino Ciccone je kot predstavnik videnske pokrajine postal tudi novi nadomestni član deželne posvetovalne komisije za slovensko manjšino. Novega člana je bilo treba imenovati po odstopu župana Tipane Alana Cecuttija, v omenjeni komisiji pa vidensko pokrajino kot redni član predstavlja Stefano Predan.