plebiscitRaziskovalna postaja ZRC SAZU v Novi Gorici prireja ob 150. obletnici plebiscita v Beneški Sloveniji, v sodelovanju z Inštitutom za slovensko kulturo iz Špetra, Slovenskim raziskovalnim inštitutom SLORI, Goriškim muzejem, Tolminskim muzejem, Ustanovo Fundacija Poti miru v Posočju in Narodno in študijsko knjižnico iz Trsta ter ob podpori Urada vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu znanstveni simpozij.
Organizatorji želijo na tak način ovrednotiti dogajanje ob slovensko-italijanski meji s poudarkom na prostoru Beneške Slovenije, v katerem so se s političnimi tokovi 19. stoletja (po plebiscitu 1866) zgodile tudi ključne gospodarske, družbene in kulturne spremembe. Na interdisciplinarnem srečanju bodo osvetljene razmere pred 150 leti kot tudi kasnejši zgodovinski in družbeni razvoj Benečije.
Celodnevni posvet bo v petek, 21. oktobra, od 9. ure dalje v občinski dvorani v Špetru. Predvideni so štirje sklopi. V jutranjem delu bodo predavali Branko Marušič, Stane Granda, Giorgio Banchig, Salvador Žitko, Jože Šušmelj, Robert Devetak, Petra Testen, Riccardo Ruttar, Tanja Gomiršek in Gorazd Bajc, popoldne, od 14. ure dalje, pa bo mogoče poslušati izvajanja Ines Beguš, Špele Ledinek Lozej, Andreje Ščukovt, Marjete Pisk, Barbare Ivančič Kutin, Silva Torkarja, Danile Zuljan Kumar, Maje Mezgec in Milana Pahorja.