Trije župani posoških občin so vlado in ministrstvo za zdravje urgentno pozvali za spremembo odloka, ki določa vstop v Slovenijo iz Italije, s čimer bi spet odprli kontrolno točko na mejnem prehodu Robič. Prehod – poleg najbolj severnega v Ratečah – ostaja zaprt od četrtka, potem ko so v Posočju neprehodni tudi Predel, Učja, Most na Nadiži, Robidišče, Livek in Solarji.

Župani občin Bovec, Tolmin in Kobarid se sklicujejo na nesorazmernost ukrepa zaradi koncentracije kontrolnih točk in razdalj med njimi. Država je Robič in Rateče po naših informacijah zaprla zaradi izgorelosti osebja, ki da so ga preselili na bolj ključne točke državne meje.

»Mejni prehod Robič je gospodarsko pomemben prehod za vse tri prej navedene občine. Poleg tega je najbližja kontrolna točka Vrtojba preveč oddaljena (še posebej za prebivalce občine Bovec – razdalja v eno smer med Bovcem in Vrtojbo je 77,6 km, še daljša za kraje severno od Bovca, kar dejansko pomeni tudi do 200 km daljšo pot na dan) in je in bo glede na dejansko stanje tudi preobremenjena,« je v pismu zapisal kobariški župan Marko Matajurc, ki vlado poziva še v imenu kolegov Valterja Mlekuža in Uroša Brežana.

Kontrolna točka na mejnem prehodu Robič mora biti nujno ponovno vzpostavljena, saj je večje število prebivalcev občin zaposlenih v Italiji, kamor vsakodnevno migrirajo na delo, pozivajo. Zaradi zaprtja kontrolne točke jim grozi odpoved delovnih razmerij, še opozarjajo,  poleg tega pa so gospodarski subjekti iz območja prej navedenih občin poslovno in tranzitno vezani na sosednjo državo.

»Zaradi izključitve kontrolne točke na prehodu Robič iz Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni je in bo nastala ogromna škoda na več področjih. Mejni prehod Robič je gospodarsko pomemben prehod za vse tri prej navedene občine.«

»Na podlagi vsega zgoraj navedenega podajamo zahtevo, da se kontrolna točka Robič urgentno ponovno vzpostavi,« je še zapisal Matajurc.