La X Mas al Confine orientale

Venerdì 21 febbraio, alle 20.30, l’ANPI di Cividale in collaborazione con il Centro isontino di ricerca e documentazione ‘Leopoldo Gasparini’ organizza nel salone della Somsi di Cividale del Friuli l...

O partizanstvu, kolaboraciji in cenzuri

“V zadnjem času je nekaterim posameznikom in skupinam dovoljeno to, česar si niso upali do pred kratkim. Dobili so legitimacijo, da na glas propagirajo antisemitizem, rasizem in potvarjanje zgodovins...