Velik an bogat senjam tu Matajure

Če smo priejšni tiedan napisal gor mez Rožinco an kakuo so jo dočakal tu Drek, na mormo na napisat od sejma Svetega Louranca an Rožince tu Matajure. Takuo ku vsako lieto tu vasi Matajur Pro Loco Mata...

Silvani Paletti nagrada zlatnik poezije

Zlatnik poezije za življenjski pesniški opus ter ustvarjalno žlahtnjenje slovenskega jezika prejme Silvana Paletti, pesnica, pisateljica, pevka, pripovedovalka ter kulturna ambasadorka Rezije. Lavrea...