Spet lekarna go par Hloc

V nediejo, 16. marca, po maši na Liesah, se jih je puno zvestuo ustavlo go par Hloc, ta pred hišo Te dolenjih: gor je okuole pudneva gaspuod nunac Federico Saracino požegnu lekarno, farmačijo. Ta par...

An lietos smo se lepuo učil na sniegu s Planinsko

Žalostno lieto za smučarje lietos! Daž, daž an še daž. An kjer se je snieg medu, se ga je tarkaj nakidalo, de je povzročiu samuo škodo an velike težave. Pa vseglih v teli čudni zimi je Planinski druž...

Pust pride, pust pasa…

Pust pozdravja zimo, ki gre, an puomlad, ki parhaja… pruzapru lietos je že paršla, takuo barve naših pisanih mašker so se lepuo ujemale z rožami po puoju an na drieviji. Ja, an lietos pust je z...

Piesam treh zboru na Liesah

V nediejo, 2. februarja, je biu v lieški cierkvi koncert na orgle v spomin na gaspuoda nunca Azeglia Romanin. Na 2. februarja, zak po stari naši navadi, tisti dan se zaključi božični cajt. Puno ljudi...

Po mami Antonelli tudi Marija an Sofia

Marija an Sofia Miorelli sta vesele, zak ku njih mama Antonella Bucovaz, tudi one dvie sta dobile slovensko državljanstvo, takuo, de seda jih imata dvie, tisto italijansko, zak sta se rodile an živij...

Hoja po domačih an bližnjih gorah an parjateljstvo

Planinci, ki so vpisani v Cai Nediških dolin, so se v saboto, 1. februarja, zbrali v špietarskem faruže za njih lietno ašemblejo. Predstavili so njih program pohodov an diela za lieto 2014, ki že teč...

Tudi naši pustje na ‘Masquerades’

Tela zadnja sabota, siva ku vsi dnevi tele čudne zime, je bla v Tolmeču pobarvana vsieh koluorju, farb telega sveta. Po glavni ciesti glas ramonik, zvuoncu an zvončiču, uriskanje ljudi, ki so se bran...

Galaverna, poleca, po naših vaseh

Na koncu zima je paršla. Ta prava, tista marzla, s sniegam, ki se mede an kar se nomalo staje, se hitro poledi. Smo zviedel po televižjone an po časopisih za velike težave, ki so jih zavojo tega tarp...

Patrizia iz Štiefinča gor, gor… nimar buj vesoko!

Patrizia Cernoia – Štiefinčova iz Štiefinča (Sauodnja) rada hode. Začela je tle tode za lieuš spoznat kraje, kjer živmo, potle nimar buj deleč… Vpisala se je v Cai Nediških dolin an tudi v Plan...